ST Awards 2015

Anerkendelse er vigtigt. Anerkendelse er helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at råde bod på dette – og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, indførte vi sidste år hvad vi gerne vil have til at blive en tradition: Uddeling af seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr.  De seks priser er:

Se herunder hvem prismodtagerne er og begrundelsen for prisen.

Niels Chr. Nielsen
Dekan

 

 

 

ST Industrial Collaboration Award 2015

Professor MSO Esben Auken, Institut for Geoscience.

ST Industrial Collaboration Award 2015 tildeles i år professor MSO Esben Auken, Institut for Geoscience.

Esben Auken har opbygget en stor forskningsgruppe og et meget stort forskningsnetværk: Hydrogeofysiksamarbejdet. Netværket er et omfattende samarbejde med både private virksomheder og offentlige institutioner i Denmark og i udlandet.

Esben Aukens aktiviteter har indtil videre ledt til to spin-off virksomheder, den største af disse, SkyTEM Surveys, har i dag over 40 ansatte. Meget af forskningen og industrisamarbejder er fokuseret omkring grundvandsefterforskning, men også råstofefterforskning, forureningsbekæmpelse og andre miljøproblemer er vigtige forskningsområder.

Esben Auken er for øjeblikket leder af en projekt finansieret af Højteknologifonden, der skal gøre SkyTEM Surveys i stand til at konkurrere på verdensmarkedet for kortlægning af vandressourcer, mineraler og geoteknik med en teknologi, der er suveræn i forhold til konkurrenternes. Projektet vil skabe flere high-tech arbejdspladser i Aarhus-området, og som følge af samarbejdet med AU forventes det, at SkyTEM Surveys vil vokse betydeligt.

Samtidig med alle disse aktiviteter er Esben en meget aktiv forsker.

Tillykke.

ST TAP Award 2015

Rengøringsassistent Inga Jensen Mumm, Administrationscenter ST - ST Byg4 Rengøring, Foulum

ST TAP Award 2015 tildeles til rengøringsassistent Inga Jensen Mumm ST Byg.

Inga Mumm er ansat i Foulum, hvor hun har været ansat siden 2008. Inga er en meget engageret medarbejder. Hun tager ansvar og har en meget sikker kvalitetssans for rengøringen og bygningsdriften generelt i Foulum til daglig gavn og glæde for alle medarbejdere og brugere. Kvaliteten i denne type aktiviteter er helt afgørende for trivsel på vores arbejdsplads.

Netop det at tage ansvar og yde høj kvalitet er med til at gøre Inga utroligt vellidt blandt kollegerne på HELE Foulum. Inga er altid i godt humør, og hun går som regel forrest når der skal tages initiativ til sociale arrangementer.

Det er stort set umuligt at få nogen til at sige noget negativt om Inga – ikke at det i sig selv er et mål – men hendes eneste svaghed er, at hun har utroligt svært ved at sige NEJ. Det er da overskud.

Tillykke.

ST Public Sector Consultancy Award 2015

Seniorforsker Karen Timmermann, Institut for Bioscience.

ST Public Sector Consultancy Award 2015 tildeles seniorforsker Karen Timmermann, Institut for Bioscience.

Karen Timmermann har siden 2013 været Bioscience og DCE’s koordinator på en af de senere års mest betydningsfulde rådgivningsopgaver for Miljøministeriet, nemlig ”modellering af økologisk tilstand i de kystnære havområder”. Karen har været projektleder på den meget omfangsrige modelindsats i havområderne.

Det kræver et meget stort fagligt overblik og en evne til at få samarbejdet med eksterne partnere til at fungere inden for en urimeligt snæver tidsramme. Samtidig har projektlederrollen forudsat evnen og viljen til at formidle arbejdet overfor ofte kritiske interessenter på utallige møder mellem Naturstyrelsen, de faglige partnere i projektet og en række interesseorganisationer.

Karen har på forbilledlig vis mestret både det faglige samarbejde og den meget regelmæssige optræden i et politisk sprængfarligt felt. Karens overbevisende måde at præsentere projektet på er blevet anerkendt af interessenterne og har høstet stor ros fra Naturstyrelsen.

Tillykke.

ST Science Award 2015

Adjunkt Bjørn Panyella Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

ST Science Award 2015 tildeles adjunkt Bjørn Panyella Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

Bjørn Panyella Pedersen er en af de hurtigste ”rising stars” på vores talenthimmel. Allerede under sin ph.d.-uddannelse viste Bjørn sit talent. Arbejdet resulterede i blandt andet to Nature-artikler, og Bjørn modtog Lundbeckfondens Talentpris.

Efter en afstikker til Californien besluttede han sidste år at vende hjem til AU, hvor han på forbilledlig vis har skaffet sig gode muligheder for at etablere sin egen forskningsgruppe gennem en Sapere Aude forskningslederbevilling på 7 mio. kr., et tre‐årigt AIAS‐Fellowship og endelig det prestigefyldte ERC Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd på i alt 11 mio. kr.

Så kan det vist næsten ikke gøres bedre.

Aktuelt er Bjørn netop blevet udvalgt som 2015 DuPont Young Professor.

Tillykke.

ST Talent Award 2015

Ph.d.-studerende Mie Birkbak, iNANO.

ST Talent Award 2015 tildeles ph.d.-studerende Mie Birkbak, iNANO.

Mie har desværre ikke mulighed for at være her i aften, da hun er på forskningsophold i Grenoble i Frankrig – sådan er det jo med vores talenter: de er travle og engagerede i deres virke. Mies vejleder lektor Henrik Birkedal har lovet at komme og modtage prisen på Mies vegne.

Mie er indskrevet på 3+5-ordningen, hvor hun arbejder med udvikling og brug af nye røntgenbilleddannelsesteknikker. Allerede i bachelortiden lyste Mies talent og hun var med i det team, der i 2011 vandt både hovedpræmien og prisen for bedste præsentation ved BIOMOD-konkurrencen ved Harvard Universitet.

Mies ph.d. må på mange planer forventes at sætte nye standarder for hvad der er muligt med 3D billeddannelsesteknikker. Det er helt exceptionelt at en enkelt ph.d-studerende lykkes med at favne en så bred række meget avancerede teknikker og anvende dem på videnskabelige vigtige spørgsmål.

I sin indstilling af Mie Birkbak skriver Henrik: Mie er simpelthen the real deal – ægte talent. Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre modtager af ST talent award 2015.

Se det er jo passion.

Tillykke.

ST Education Award 2015

Lektor Peter Frank Tehrani, Ingeniørhøjskolen.

ST Education Award 2015 tildeles efter indstilling fra de studerende. Netop det at prisen indstilles fra de studerende er helt afgørende her: det jo her undervisningskvalitet værdisættes.  Prisen i år tildeles til lektor Peter Frank Tehrani fra Ingeniørhøjskolen.

Peter Tehrani har været ansat på Ingeniørhøjskolen siden 1989 – først som adjunkt og fra 1991 som lektor på Maskiningeniøruddannelsen inden for maskinkonstruktioner.

I indstillingen til prisen beskrive en studerende Peters undervisning med følgende ord:

I undervisningen bruger Peter alle midler til at sørge for at ALLE de studerende er med hele vejen igennem, og han gør ikke blot undervisningen interessant, men også sjov. Stiller en studerende et spørgsmål tilbage i pensum, sørger Peter for at besvare spørgsmålet ved at integrere det i nuværende pensum, så der derved altid bliver repeteret igennem undervisningsperioden. Peter er faktisk bare en helt fantastisk underviser.

En anden studerende slutter sin indstilling med en parentes ”(resten af klassen har det på samme måde)”.

Tillykke.

110287 / i31