ST Awards 2016

Anerkendelse er vigtigt. Anerkendelse er helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at råde bod på dette – og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, indførte vi sidste år hvad vi gerne vil have til at blive en tradition: Uddeling af seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr.  De seks priser er:

Se herunder hvem prismodtagerne 2016 er og begrundelsen for prisen.

Niels Chr. Nielsen
Dekan

 

 

ST Education Award 2016

ST Education Award 2016 tildeles lektor Niels Olof Bouvin, Institut for Datalogi, efter indstilling både fra de studerende og fra instituttet.

Niels Olof Bouvin er en yderst dedikeret underviser. Selvom han underviser på de kurser, der har det højeste antal studerende ved instituttet, tager han sig tid at blive involveret i hver enkelt studerendes projekt.

Niels Olof er tilmed en meget dygtig forelæser. Han er kendt som en underviser, der er optaget af de studerendes velbefindende under kurset. Han er vældig engageret i det emne, han forelæser i, og det motiverer de studerende meget. Desuden er han ikke bange for at indarbejde nye elementer i sine forelæsninger, som for eksempel gennemgang af produktvideoer, der efterfølgende analyseres.

Niels Olof udgiver altid podcasts af sine forelæsninger. Det giver de studerende mulighed for at kontrollere detaljerne i kursets emner efter forelæsningerne, og hjælper med at effektivisere eksamensforberedelsen.

Derudover skal det nævnes, at de studerende på datalogi sidste år stemte på Niels Olof som "Årets underviser". Deres argument var, at Niels Olof med ekstraordinær viden og engagement formår at præsentere emnet på en humoristisk og overbevisende måde.

Tillykke til lektor Niels Olof Bouvin med ST Education Award 2016.

 

ST Industrial Collaboration Award 2016

ST industrial Collaboration Award 2016 tildeles professor Kim Daasbjerg, iNANO og Institut for Kemi.

Kim Daasbjerg har været et forbillede for sine kolleger som primus motor i etableringen af nye typer af samarbejde mellem AU og dansk industri.

Kim spiller en aktiv rolle i MADE (Manufacturing Academy of Science), som består af danske universiteter, og hvis mål det er at sikre, at ny viden understøtter en smidig, innovativ og bæredygtig produktion. Et særligt fokus er at sikre polymermaterialer en fremtrædende position i fremtidige produktion i Danmark. I forbindelse med dette har Kim dannet stærke samarbejder med en række danske virksomheder, herunder LEGO, Vestas, Grundfos, Velux, SP Group, Newtec, AVK Gummi og Alfa Laval.

Kim står bag Brainovation Day, et match-making-arrangement, hvor ST’s akademiske grupper bliver matchet med relevante virksomheder. Mødet fungerer som det første skridt til at øge dialogen og samarbejdet mellem industrien og AU.

Sidst men ikke mindst har Kim indledt et nyt paradigme for industrisamarbejde betegnet "open science concept ". Ideen er, at ny viden bringes i spil uden juridiske begrænsninger og spredes ud, hvor den kan skabe værdi for danske virksomheder.

Tillykke til professor Kim Daasbjerg med ST Industrial Collaboration Award 2016.

 

ST Science Award 2016

ST Science Award 2016 tildeles lektor Mogens Christensen, Institut for Kemi, på baggrund af hans succes med at få godkendt HEIMDAL-instrumentet ved ESS (European Spallation Source) i Lund i Sverige.

Mogens er i den internationale front både inden for kemi og metodeudvikling ved store anlæg i en alder af kun 38 år, hvilket er meget bemærkelsesværdigt. Derudover er Mogens hovedperson i oprettelsen af et internationalt team, der foreslår et helt nyt design for neutronundersøgelser af materialer, hvilket er absolut fremragende og anerkendelsesværdigt.

HEIMDAL-instrumentet er helt unikt. Det kombinerer spredning med lille vinkel og pulverdiffraktion i ét instrument, som sammenføjer kolde og varme neutroner mens det måler in situ på materialet under arbejdsvilkår. Dette design er virkeligt exceptionelt og er aldrig blevet set før andre steder i verden. Mogens var den første til at få ideen om denne unikke kombination, og spillede derefter en central rolle i at samle et stort hold af internationale forskere i neutrondiffraktion fra fire europæiske lande. Hans forslag til ESS’s bestyrelse blev valgt til at være blandt de første 16 instrumenter, der blev finansieret.

Videnskabeligt har 2015 været et fremragende år for Mogens. Han blev udnævnt til lektor ved Institut for Kemi i 2014, hvilket ansporede hans egen uafhængige forskningsgruppe i 2015. Mogens har ligeledes haft succes med at tiltrække eksterne midler, og hans Sapere Aude-bevilling var gavnlig for gruppen i arbejdet med at udvikle nye magnetiske materialer. I 2015 havde han også succes med at få en stor bevilling fra Innovationsfonden til initiativet "Grøn kemi til fremstilling af avancerede materialer". I løbet af de sidste to år har han publiceret omkring 20 artikler, herunder artikler i Scientific Reports, Nature Methods, ACS Nano og andre velansete tidsskrifter.

Tillykke til lektor Mogens Christensen med ST Science Award 2016.

ST TAP Award 2016

ST TAP Award 2016 tildeles tekniker Connie Krogh Damgaard, Institut for Fødevarer.

Connie Damgaard har arbejdet som gartneritekniker ved Institut for Fødevarer i Årslev gennem 18½ år. Hendes kolleger har nomineret hende til denne pris som anerkendelse for hendes enestående positive, samarbejdsorienterede og altid åbne tilgang til at arbejde sammen og levere værdi.

Hvis jeg skulle beskrive Connie i ét ord ville det være 'JA'. Hun er en problemknuser. Hun forsøger at løse opgaverne på den smidigste måde. Hun søger samarbejde og hvis andre ansatte forsøger at gøre en situation til en konflikt, er den hurtigt overvundet af Connie, der tager en løsningsorienteret tilgang. Hun er ærlig, ligefrem og godt selskab.

Connie har mange ansvarsområder, og hendes kompetenceområde har spredt sig til forskellige nye områder og på tværs af forskergrupper i afdelingen.

Et nyt ansvarsområde for Connie er digital fotografering, hvor hun leverer fotografier til forskerne som dokumentation og demonstration af deres forskning. På eget initiativ har hun også med succes vovet sig ud i at producere video. Hendes videoer kan findes på YouTube, og gennem dem kan instituttet og fødevareforskningen nå et omfattende publikum.

Tillykke til tekniker Connie Krogh Damgaard med ST TAP Award 2016.

 

ST Talent Award 2016

ST Talent Award 2016 tildeles ph.d.-studerende Tobias Wistisen, Institut for Fysik og Astronomi.

Tobias er ph.d.-studerende med flere usædvanlige talenter. Han formår - i flere tilfælde egenhændigt, men også i samarbejde med andre - at skrive teoretiske artikler om beslægtede emner, og at få disse artikler publiceret i højt profilerede tidsskrifter som Physical Review D, som er et af de førende tidsskrifter i elementær partikelfysik, feltteori, gravitation og kosmologi.

Derudover er Tobias ofte initiativtager og ansvarlig for planlægning af nye eksperimentelle forsøg og tilgange, og tidligt i sin ph.d.-uddannelse tog han alene til en teststråleaktivitet på DESY i Hamburg for at afprøve nogle nye detektorer. I løbet af kort tid udviklede han stor ekspertise i driften af disse detektorer - et know-how, som hans kolleger bagefter har nydt godt af.

Som en del af sin uddannelse har Tobias været udstationeret på CERN i Geneve i et halvt år, hvor han lærte en masse, og også efterlod et indtryk af en meget talentfuld studerende - en værdig ambassadør for dansk fysik, og især for afdelingen og for Aarhus Universitet. Senere har Tobias igen brugt et halvt år i udlandet, denne gang med SLAC på Stanford University, hvor han igen blev signifikant bemærket for sin omfattende viden og erfaring, både i teori og i eksperimentelle teknikker, analysatorer og detektorer.

Sidst men ikke mindst er det værd at nævne, at Tobias på eget initiativ har implementeret simuleringsværktøjer baseret på anvendelse af GPU'er - en teknik, der har tilladt ham at lave omfattende simuleringsprogrammer, som han selv har skrevet.

Tillykke til Tobias Wistisen med ST Talent Award 2016.

 

ST Public Sector Consultancy Award 2016

ST Public Sector Consultancy Award 2016 tildeles seniorforsker Thomas Ellermann, Institut for Miljøvidenskab.

Thomas har status som Mr. Luftkvalitet i Danmark. Gennem mere end 15 år har han haft stor indflydelse på forvaltningen af den danske luftkvalitet. Hans arbejde i forskningsbaseret rådgivning er til stor inspiration for kolleger og unge talenter på instituttet.

Thomas er en dedikeret leverandør af topkvalitetsrådgivning, der er baseret på state-of-the-art videnskabelig viden inden for hans felt. Han er en dybt respekteret ven og kollega på Miljøvidenskab. I det politisk-administrative system er han bredt anerkendt for sin faglige viden og sin naturlige flair for håndtering af politisk følsomme emner inden for luftkvalitet og beslægtede områder.

Det seneste år har været særligt fremragende for Thomas, der har forhandlet nye placeringer af forureningsmålestationer (i Aalborg, Odense og København). Forhandlingerne har været udfordrende i forsøget på både at imødekomme trafiksikkerhedsspørgsmål, som håndteres af det lokale politi, og andre interessenter såsom de lokale butiksejere, kommuner og busselskaber.

Siden 2004 har Thomas været overordnet ansvarlig for den atmosfæriske del af det danske NOVANA overvågningsprogram, og han har været projektleder på en lang række rådgivende projekter for danske EPA. Thomas har en unik evne til at samle de bedst mulige hold omkring sig, når myndighederne anmoder om specifikke opgaver. Dermed er han i stand til at sikre, at opgaverne bliver løst til de højeste kvalitetskrav og til fuld tilfredshed for myndighederne. Thomas har også et imponerende overblik over international forskning og kan dermed sikre, at rådgivende opgaver løses i overensstemmelse med state-of-the-art viden. Kombineret med hans vilje til at opnå dyb forståelse af opgaverne, hans sans for sammenhæng og hans veludviklede kritiske sans, kan kvaliteten af hans rådgivende rapporter ikke på nogen måde drages i tvivl.

Tillykke til seniorforsker Thomas Ellermann med ST Public Sector Consultancy Award 2016.

 
113308 / i31