Forkortet førsteårsprøve

18.08.2015 | Christina Troelsen

Fremdriftsreformen har medført at førsteårsprøven fra  sommer 2015 er blevet strammet op og består nu af alle kurser på første studieår. Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen.

 


 

 

109836 / i31