Kursusevaluering i Blackboard

26.05.2016 | Christina Troelsen

Aarhus Universitets har i forbindelse med de løbende bestræbelser på at understøtte kvalitetsudviklingen af uddannelser udviklet et modul i Blackboard til afvikling af undervisningsevalueringer.

Undervisningsevalueringen af kurser, der afsluttes nu, vil blive udsendt af ST Uddannelse i perioden fra slutningen af uge 19 til starten af uge 21. For kurser på diplomingeniørkurser vil evalueringen afsluttes d. 20. maj, mens evalueringerne for kurser på science- og civilingeniøruddannelser vil slutte den sidste dag i undervisningsperioden, dvs. 30. maj.

Yderligere oplysninger om undervisningsevaluering kan findes på scitech.medarbejdere.au.dk/for-undervisere/kursusevaluering

Spørgsmål til undervisningsevalueringsmodulet kan stilles til kursusevaluering.st@au.dk

 

 

 

 

 

109836 / i31