Nye studerende skal gennem en studiestartsprøve

18.08.2015 | Christina Troelsen

Der er fra i år indført studiestartsprøver for de nye bachelorstuderende. Prøvens hovedformål er hurtigt at finde de studerende, der ikke har påbegyndt studiet, så de kan meldes ud inden det officielle sommeroptag opgøres den 1. oktober.

Prøven indeholder to opgaver:

  1. At logge ind på selvbetjeningen mit.au.dk og tjekke at deres oplysninger er korrekte
  2. Udfylde et tilsendt spørgeskema, hvor der spørges ind til studievalg og hvordan introdagene har været.

Hvis de to nævnte aktiviteter ikke gennemføres, dumper den studerende studiestartsprøven og vil blive udmeldt i overensstemmelse med gældende regler for uddannelsen.

De nye studerende er orienteret om denne prøve i deres velkomstbreve og får også tilsendt direkte mails med information. Det vil dog være nyttigt, hvis alle underviserne på førsteårskurser minder de nye studerende om, at det er vigtigt at besvare og dermed bestå studiestartsprøven.


109836 / i31