Nyt fra Rejseenheden

27.10.2015 | Christina Troelsen

Tip om valuta ifm. brug af kreditkort

Rejseenheden har haft fokus på kursdifferencer i forbindelse med betalinger med AU kre-ditkort i udlandet. Det har vist sig, at der i gennemsnit kan spares 5-8 % ved valg af betaling med lokal valuta.
Spørgsmål hertil kan rettes til aurushotline@au.dk.


Carlson Wagonlit Travel (CWT) – rejseprofiler

Der vil ikke længere ske automatisk oprettelse af CWT-rejseprofiler ved anmodning om brugeradgang til AURUS. Beslutningen er truffet af sikkerhedsmæssige årsager, da det tilsendte førstegangspassword til rejseprofilsystemet bør aktiveres kort efter modtagelsen.

Sker aktiveringen og dermed ændring til eget valgt password ikke kort efter modtagelsen, øges risikoen for misbrug af profiloplysningerne i tilfælde af uautoriseret adgang til mailsystemet. Skulle behovet for at benytte CWT vise sig, vil Rejseenheden fortsat være behjælpelig med at oprette profiler.

109836 / i31