160 mio. kr. til forskning i højt forædlede bioprodukter

Planterester kan udnyttes til andet og mere end brændstof. Man kan f.eks. lave biologisk nedbrydelig plastic af dem.

11.05.2013 | Peter F. Gammelby

Halmballer pakket ind i plastic, som for den sags skyld godt kan laves af halm. Bioplast - eller polylactid (PLA) - er en kendt teknologi, som et af forskningsprojekterne vil effektivisere med katalytisk konvertering. Foto: Colourbox.

Aarhus Universitet deltager i en ny og storstilet forskningsplatform, SPIR BIO-VALUE, som i løbet af de næste fem år skal finde nye måder at skabe merværdi af planterester og dermed bane vejen for et biobaseret samfund.

Mere konkret betyder det, at en række danske universiteter og virksomheder sammen skal bruge 160 mio. kr. til forskning og innovation med henblik på at udnytte biomasse til at producere en række værdifulde produkter, som vi i dag enten importerer eller udvinder fra fossile brændstoffer.

Disse produkter kan f.eks. være nye proteinkilder til dyrefoder, råstoffer til mange forskellige kemikalier og polymerer. Og den biomasse, de skal udvindes fra, består af afgrøderester, halm, hurtigvoksende græsarter og andet plantemateriale, som ikke konkurrerer med fødevareproduktionen.

Som navnet antyder, er forskningsplatformen et såkaldt SPIR projekt (Strategic Platforms for Innovation and Research), hvor halvdelen af de 160 mio. kr. kommer fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation, og den anden halvdel kommer fra de involverede universiteter og virksomheder.

Kompetencecenter

Platformen består af tre kompetencecentre, som på kryds og tværs koordinerer seks store forsknings- og udviklingsprojekter.

Aarhus Universitet koordinerer det ene af platformens tre kompetencecentre, nemlig konvertering, mens de to andre håndteres af Københavns Universitet (biomasse) og DTU (separation).

Fra Aarhus Universitet deltager forskere fra Institut for Kemi, iNANO, Institut for Agroøkologi og Institut for Ingeniørvidenskab, med et samlet budget på ca. 28 mio. kr. – af hvilke universitetet selv betaler de fem, mens resten kommer fra offentlige fonde og private virksomheder.

 


Læs mere om BIO-VALUE her

For yderligere oplysninger kontakt

Ib Johannesen, institutleder, Institut for Kemi,

Email ibj@chem.au.dk

Tlf. 21356050

Science and Technology, iNANO, Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Kemi, Institut for Agroøkologi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Bevilling, Forskning
89573 / i31