1,8 mio kr. til ildsjæle på ST

Erhvervsudvalget har uddelt otte såkaldte ildsjæle-bevilliger på ST for 2017 og 2018. Støtten gives til udarbejdelse af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet Horizon 2020.

22.02.2017 | Christina Troelsen

Det er universitetets udvalg for forskning og eksternt samarbejde, der har afsat midler til det såkaldte ildsjæle-initiativ. På ST er der afsat 0,8 mio. kr. i 2017 og 1 mio.kr. i 2018.

Modtagerne er forskere, der ønsker at etablere nye forskningssamarbejder og netværk med europæiske forskere. Sigtet er at etablere nye stærke faglige netværk, der kan blive konkurrencedygtige ansøgere til Horizon 2020-forskningsprogrammene. 

Midlerne kan bruges på netværksskabende aktiviteter fx i form af møder med relevante aktører i EU eller arrangementer, der skal synliggøre aktiviteterne.

Modtagerne af ildsjæle-bevillingerne er:

Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer
Emne: Raw versus processed food
Samlet bevilling: 250.000

Carl-Otto Ottosen, Institut for Fødevarer
Emne: Effektive planter og produktionssystemer
Samlet bevilling: 35.000

Mahmoud Shirali og Just Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Emne: Breeding live-stock for resilience and efficiency
Samlet bevilling: 266.000

Toke Thomas Høye, Institut for Bioscience
Emne: Biodiversitet i Arktis med fokus på insekter og andre leddyr
Samlet bevilling: 298.000

Marianne Thomsen, Institut for Miljøvidenskab
Emne: Circular economy
Samlet bevilling: 263.000

Pia Frederiksen, Institut for Miljøvidenskab
Emne: Transition to smart, robust and healthy urban areas based on renewable energy
Samlet bevilling: 130.000

Marianne Zandersen og Gregor Levin, Institut for Miljøvidenskab
Emne: Nature-based solutions and climate adaptation/mitigation in cities
Samlet bevilling: 263.000

Niels Halberg, DCA
Emne: Emne: Cirkulær bioøkonomi
Samlet bevilling: 295.000

Medarbejdere
89573 / i31