21 millioner til forskere fra Science and Technology

Højteknologifonden har bevilliget 21 millioner til forskningsprojekter, hvor forskere fra Science and Technology deltager.

31.05.2013 | Anne-Mette Siem

Foto: Anders Trærup AU Kommunikation

Tre forskningsprojekter fra Science and Technology har fået bevilliget i alt 21 millioner fra Højteknologifonden, der har investeret i projekter mellem virksomheder og universiteter.

De tre projekter er:

Analyse af oversvømmelsesrisiko med Big Data.

Oversvømmelser som følge af ekstremt vejr har haft dramatiske konsekvenser i de senere år. Førende danske kræfter inden for håndtering af store datamængder og analyse af vands bevægelsesmønstre går nu sammen i et projekt om at udvikle unikke produkter, der kan udpege områder, hvor der er fare for oversvømmelser. Højteknologifonden investerer 3 mio. kroner i projektet. 

Projektet er et samarbejde mellem Cowi A/S og grundforskningscentret MADALGO på Aarhus Universitet.

Læs om projektet

3D-printede implantater til at genskabe ødelagte led

Bruskskader er et voksende globalt helbredsproblem. Der findes i dag ganske få behandlingsmetoder, og de er i mange tilfælde utilstrækkelige. Konsekvenserne er smerter og gener for patienter samt gentagne operationer, der er kostbare for samfundet. Nu vil forskere fra Aarhus Universitet printe kirurgiske implantater og skabe nyt væv ved hjælp af stamceller. Håbet er at udvikle en helt ny behandlingsmetode.

INANO og Institut for Ingeniørvidenskab samarbejder med LevOSS Aps om projektet.

Læs om projektet

Nyt apparat skal sikre bedre behandling og livskvalitet til diabetikere

Et lille apparat i øret skal sikre diabetespatienter mod insulinchok. Det skal måle elektriske hjernesignaler ved hjælp af små elektroder og advare patienten, hvis blodsukkeret falder til et kritisk lavt niveau.

Institut for Ingeniørvidenskab og Widex A/S samarbejder om projektet.

Læs om projektet

Læs mere om bevillingerne på Højteknologifondens hjemmeside

Science and Technology, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Bevilling
89573 / i31