30 mio. til kvanteoptik-professorat

Danmarks Grundforskningsfond bevilger 30 mio. kr. til at hente Thomas Pohl fra Max Planck Instituttet til et Niels Bohr Professorat i kvanteoptik på Institut for Fysik og Astronomi

20.05.2016 | Peter F. Gammelby

Thomas Pohl. Privatfoto.

Thomas Pohl er en opadgående stjerne inden for forskningsområdet kvanteoptik – et område, som han selv er med til at skubbe grænserne for.

Som leder af gruppen “Komplekse Dynamikker i Kolde Gasser” på Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems har han placeret sig i forreste række, når det drejer sig om at udvikle nye kvanteteknologier.

Derfor vil han være et velkomment og vigtigt boost for den eksisterende forskning i kvanteoptik på Aarhus Universitet. Og derfor har Danmarks Grundforskningsfond besluttet at indlede kontraktforhandlinger med ham om at etablere en ny forskningsgruppe på Aarhus Universitet.

Som professor Michael Drewsen fra Institut for Fysik og Astronomi udtrykker det:

”Thomas Pohls ekspertiser har et stort overlap med flere af os, der i forvejen arbejder med kvanteoptik på instituttet. Dermed vil han komplementere vore eksisterende forskningsaktiviteter og gøre vores forskningsområde bredere.”

Michael Drewsen skal være ”værts-professor” for den nye Niels Bohr professor. 

Spændende skæringspunkt

Om Thomas Pohls forskning oplyser Michael Drewsen bl.a., at den fokuserer på at undersøge de nye kvantefysiske fænomener, som opstår, når ikke blot et enkelt lyskvant eller et enkelt atom vekselvirker på meget kontrolleret vis.

De specielle kvantefysiske korrelationer, som her kan opstå mellem atomerne og lyskvanterne, giver f.eks. mulighed for, at to lyskvanter kan bringes til at vekselvirke meget stærkt, og at enkelte lyskvanter kan skabe rumlige korrelationer i atomare systemer.

”Thomas Pohl vil skabe ny fremdrift gennem et levende forskningsprogram i skæringspunktet mellem optisk videnskab, atomar/molekylær fysik og mange-legeme-teori. I løbet af sin stadig unge karriere har han høstet høj international anseelse, han er bredt anerkendt som en ekspert i kold Rydberg-atom-fysik, et forholdsvis nyt forskningsområde, hvis hurtige udvikling i betydeligt omfang skyldes hans banebrydende bidrag," lyder det i Michael Drewsens begrundelse for at hente ham til Aarhus.

Offentligheden / Pressen, Science and Technology, Medarbejdere, Bevilling
89573 / i31