Åbning af nyt interdisciplinært center for materialeforskning

Tirsdag 15. august åbner Centre for Integrated Materials Research (iMAT). Medarbejdere og studerende inviteres til den officielle åbning i iNANO-huset.

09.08.2017 | Christina Troelsen

Nu åbner endnu et af Science and Technology's strategiske tematiske centre, Centre for Integrated Materials Research (iMAT). Grib muligheden for at høre mere om iMAT og dets rolle i udviklingen af nationale og internationale samarbejder om materialeforskning.

Rektor Brian Bech Nielsen (AU), dekan Niels Chr. Nielsen (ST), Ernst Lutz (CTO ved Grundfos A/S), Jesper Nerlov (CTO ved Haldor Topsøe A/S), Bo Smith (chefforhandler ved European Spallation Source, ESS) og professor Bo Brummerstedt Iversen (centerleder for iMAT) vil  tale om vigtigheden af og synet på materialevidenskabsteknologi, både på universitetet og i industrien.

Efter foredragene er der mulighed for at se laboratorier på institutterne Fysik og Astronomi, Kemi, Ingeniørvidenskab, iNANO og Geoscience. Til sidst vil der være en reception i iNANO-huset. Se invitation

Hvornår: Tirsdag den 15. august 2017 kl. 14.30

Hvor: iNANO-huset, Bygning 1593

Tilmelding: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via dette link.

Om Centre for Integrated Materials Research (iMAT)
Centre for Integrated Materials Research (iMAT) er et nyt strategisk initiativ ved Science and Technology, Aarhus Universitet, med mange industrielle, nationale og internationale samarbejdspartnere. iMAT vil integrere en bred vifte af grundforskning og anvendt materialeforskning på tværs af afdelinger og centre og derved bidrage væsentligt til at løse nogle af de store udfordringer i det moderne samfund. iMAT er administrativt placeret under iNANO med sin state-of-the-art infrastruktur. iMAT-centret forpligter sig til forskning inden for materialevidenskab og teknologi, der involverer forskere fra kemi, nanovidenskab, fysik, ingeniørvidenskab og geovidenskab.

Medarbejdere
89573 / i31