Apple bliver nabo til Aarhus Universitet i Foulum

Computergiganten Apple har i samarbejde med Viborg Kommune valgt at placere et datacenter i Tjele tæt på Forskningscenter Foulum, og den beslutning hilser Aarhus Universitet meget velkommen.

23.02.2015 | Anne-Mette Siem

Aarhus Universitet i Foulum. Foto: Bygningsstyrelsen og Hans Henrik Thostrup

- Vi ser frem til at Apple etablerer sig i Foulum. Det er en klar gevinst for hele området at få en stor international virksomhed som Apple placeret ved Viborg. Det vil styrke det internationale samarbejde og arbejdsmarked, og gøre det lettere for udenlandske og danske familier at etablere sig i området. Endelig vil virksomhedens behov for at tiltrække højtuddannede medarbejdere være interessant for dimittender fra Aarhus Universitet, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Hvad det nye naboskab konkret kommer til at betyde for Aarhus Universitet er det endnu for tidligt at spå om.

- I forbindelse med valg af område har der været flere møder og en meget positiv dialog med først og fremmest Viborg Kommune, som har stået for kontakten til Apple. Vi har ikke indgået nogen konkrete samarbejdsaftaler med virksomheden, men for mig at se, er der en række oplagte samarbejdsmuligheder inden for bl.a. grøn energi og datalogi, hvor Aarhus Universitet er meget stærke, siger dekan for Science and Technology Niels Chr. Nielsen.

Apple placeres på et areal, som i dag ejes af Bygningsstyrelsen og drives af Aarhus Universitet beliggende mellem Randersvej og Forskningscenter Foulum. På den korte bane vil placeringen af Apple give nogle udfordringer for arbejdet på Forskningscenter Foulum, fordi de berørte arealer indgår i driften af forskningscentret.

- Vi er glade for, at der kommer en så stor virksomhed til området. Derfor har vi også indvilget i at afgive de nødvendige arealer, siger institutleder Klaus Lønne Ingvartsen. Men af hensyn til både forsøg og foderproduktion og de eksisterende miljøkrav, har vi indgået en aftale med Viborg Kommune og Bygningsstyrelsen om at finde de nødvendige erstatningsarealer i nærheden af instituttets øvrige arealer, siger institutlederen.

Det nye datacenter vil blive på 166.000 kvadratmeter og skal køre Apples onlinetjenester. Byggeriet begynder i 2016 og datacentret vil være operativt fra 2017, men først fuldt etableret i 2026. Datacentret kommer til at køre på 100 procent vedvarende energi og placeringen  tæt på en af Danmarks største og mest centrale transformatorstationer vil være med til at sikre stabiliteten. Overskudsvarmen vil blive anvendt i fjernvarmenettet.

Et datacenter anvendes til at huse telekommunikation og datalagringssystemer. Det er blandt andet billeder, musik og filer i sociale netværk, der har medført en eksplosiv vækst i data og dermed et stort behov for lagring på computere placeret i datacentre.

Apple etablerer et tilsvarende datacenter i Irland.

NB: Følg livestreaming af medarbejdermøde in Foulum kl.11.30

Se også pressemeddelelse fra Apple  og Viborg Kommune

Yderligere oplysninger:

Dekan Niels Christian Nielsen, Science & Technology, Aarhus Universitet, tlf. 2899 2541 / 8715 5913

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet tlf. 2963 0094 / 8715 7757

Medarbejdere
89573 / i31