Administrationscenter ST skal spare

En besparelsesrunde med nedlæggelse af stillinger i administrationscenter ST er blevet meldt ud onsdag 13. september.

13.09.2017 | Christina Troelsen

Administrationscenteret på ST skal i efteråret igennem en besparelsesrunde. Administrationscenteret skal spare omkring 7,5 millioner i løbet af 2018 og 2019. Det betyder en nedlæggelse af ca. 12-15 stillinger.

Besparelserne er led i de administrative besparelser, som universitetsledelsen vedtog i 2014. Her blev det besluttet, at det administrative område skal spare 2% årligt frem til 2019, fordi man ønskede at flytte midler fra administration til kerneforretningen. Tidsrammen er siden blevet udvidet til 2021.

Administrationscenteret har arbejdet målrettet med at indhente besparelserne. Dels via arbejdet med effektiviseringer, dels via naturlig afgang.  Det har ikke været muligt at nå i mål ved naturlig afgang. Derfor er det nødvendigt med stillingsnedlæggelser samtidig med effektiviseringer.

Den kommende besparelsesrunde kommer til at sætte administrationen under pres i en periode.  Derfor vil nogle ting tage længere tid end normalt, og der vil være ydelser der nedprioriteres.

Samtidig sætter administrationschef Niels Damgaard Hansen gang i en inddragende proces, hvor der skal skabes klarhed over og besluttes, hvad administrationen tilbyder fremover og hvad der bortfalder. Der bliver fokus på ensartede ydelser, uden at der samlet set sker en overflytning af opgaver til institutter og centre. Arbejdet med effektiviseringer forsætter også.

”Via en mere standardiseret service og effektiviseringer tror jeg på, at administrationscenteret på sigt kan yde en endnu bedre service end i dag. Men i en overgangsperiode må der forventes nedgang i service på nogle områder, både fordi afskedigelsesprocessen skaber usikkerhed i administrationscentret og fordi der bliver færre hænder,” siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Besparelsesrunden vil blive gennemført i løbet af efteråret.

Medarbejdere
89573 / i31