Advisory Board mødtes for anden gang

Det årlige møde i ST’s Advisory Board blev afholdt den 21. og 22. august 2014 over to dage, hvor medlemmerne af Advisory Board er blevet præsenteret for en række faglige indlæg primært fra ST’s egne forskere.

11.09.2014 | Christina Troelsen

ST’s Advisory Board samlet foran hovedindgangen på AU Foulum, hvor en del af mødet blev afholdt. Fra venstre ses Jakob Thulesen Dahl, James Hicks, Lars Aagaard, Gerry Gilmore, Bjarne S. Clausen, Lea Kauppi, Rikke Palmgren, Niels Chr. Nielsen, Mogens Nielsen og Kurt Nielsen. (Foto: AU Foto)

I Foulum var Advisory Board-medlemmerne på rundvisning. (Foto: AU Foto)

Mødet havde tre hovedtemaer:

1) Talent – rekruttering af de bedste kandidater,

2) Erhvervssamarbejde og

3) Uddannelse – kvalitetssikring og ’employability’.

Fakultetsledelsen fik mange gode input med fra mødet med Advisory Board. Input som vil blive brugt og indgå i de fremadrettede planer for ST, herunder råd til målrettet rekruttering, karriereveje ift. erhvervssamarbejde, øget markedsføring, fokus på uddannelsernes kvalitet og sammensætning samt en anbefaling om at skele til andre lande ift. politiske rammer for universitetsvirksomhed.

I programmet var indlagt et besøg på Foulum hvor temaet var: ”Enhancing research in food and farming – and the interaction with society and industry” samt besøg på DKC (Danish Cattle Research Center) og Foulumgard, hvor emnet var: “Produktion af biomasse til bioraffinering”. Medlemmerne af Advisory Board var meget begejstrede for at besøge både Foulum og DKC og derved få et indblik i noget af det forskningsarbejde, der foregår på Science and Technology.

Om Advisory Board

Advisory Board er sammensat af repræsentanter for centrale aftagere af kandidater fra ST samt akademiske forsknings-, uddannelses- og rådgivningsinstitutioner fra ind- og udland. Advisory Board rådgiver dekanen og dekanatet om væsentlige strategiske anliggende.

Læs mere om Advisory Board og dets sammensætning 

Medarbejdere
89573 / i31