Advisory Board på besøg: Internationalisering, fastholdelse og eksterne relationer

ST har det sidste år arbejdet med internationalisering og eksternt samarbejde, og det var netop omdrejningspunktet for mødet i ST’s Advisory Board 16-17. august 2018.

28.08.2018 | Søren Klit Lindegaard

Medlemmerne af Advisory Board sammen med dekanatet på ST. Fra venstre: Jes Madsen, Søren Rud Keiding, Rikke Palmgren, Lars Aagaard, Kurt Nielsen, David T. Barnard, Niels Chr. Nielsen, Lars Goldschmidt, Jakob Thulesen Dahl, Bram de Vos, Gerry Gilmore og Finn Borchsenius. Foto: Aarhus Universitet

På ST er der det sidste år udarbejdet handleplaner og målsætninger inden for internationalisering af forskning, uddannelse, talentudvikling, erhvervssamarbejde, og myndighedsbetjening, og disse initiativer dannede rammen om dette års møde med ST’s Advisory Board.

Ud over det primære fokus på internationalisering og eksterne relationer var et særskilt tema på mødet også fastholdelse af studerende og mindskelse af frafald. Derudover gav dekan Niels Chr. Nielsen på mødet en overordnet status for fakultetets udvikling og tematiske satsninger.

Boardet tæller både medlemmer fra ind- og udland, ligesom der er repræsentanter fra såvel andre uddannelsesinstitutioner som industrien.

Boardets medlemmer er meget engagerede i ST’s udvikling, og boardets rådgivning vil blive taget med i det videre arbejde med fastholdelse og internationalisering.

Boardet holder møde én gang årligt, og næste møde vil blive holdt på Sandbjerg Gods i august 2019.

Medarbejdere
89573 / i31