APV 2019 på ST: Overordnet tilfredshed, men vigtigt at følge op

Resultaterne i den samlede APV-rapport for ST viser, at størstedelen af medarbejderne på fakultetet er tilfredse med og engagerede i deres arbejde. Men der er stadig problemer med stress, og omgangstonen er blevet hårdere. Nu går det lokale opfølgningsarbejde på enhederne i gang.

09.04.2019 | Christina Troelsen

APV-rapportens forside. Grafik: AU

APV-undersøgelsens resultater for ST er nu offentliggjort. Grafik: AU

Aarhus Universitets undersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er færdig og rapporterne med resultaterne er offentliggjort.

Overordnet set viser resultaterne for ST – på linje med resten af AU – at det går ganske fornuftigt med arbejdsmiljøet på fakultetet. Medarbejderne føler sig generelt godt tilpasse på deres arbejde og udviser en høj grad af motivation og engagement. Mange tilkendegiver desuden, at de har meningsfulde arbejdsopgaver, de oplever at have de rette kompetencer, og en passende indflydelse på deres arbejde.

Mange medarbejdere arbejder flere timer end normeret tid, men det er blevet færre, og der er flere medarbejdere, der oplever at have en passende balance mellem arbejds- og privatliv. Til gengæld går det den forkerte vej med antallet af medarbejdere, der oplever stress. Der er siden den psykiske APV i 2016 sket en stigning i antallet af medarbejdere, der oplever stress, som gør dem utilpas.

Dekan Lars H. Andersen glæder sig over at langt de fleste medarbejdere på ST trives i deres arbejde:

”Resultaterne af APV’en viser at det generelt går godt med arbejdsmiljøet på fakultetet. Det kan vi godt glæde os over, samtidig med at det vigtigste er at se på de lokale resultater ude i enhederne og sætte ind der, hvor der er problemer, så de kan blive løst. Men et godt arbejdsmiljø er noget der skal arbejdes på hele tiden. Medarbejdernes trivsel, motivation og engagement er en forudsætning for at tingene kan lykkes, og uanset at vi er i gang med en organisatoriske forandringsproces med at dele ST i to fakulteter er det vigtigt, at vi holder fokus på arbejdsmiljøet alle steder”, siger Lars H. Andersen.

De konkrete problemer, som der mange steder vil være behov for at tage fat i i opfølgningsarbejdet, er ud over stress i særlig grad omgangstonen. Der er på hele AU og også på ST en stigning i antallet af medarbejdere, som oplever mobning eller grov tone. Også andelen af medarbejdere der har oplevet chikane og diskrimination er stigende, om end der er tale om relativt små tal.

Tilsvarende er der plads til forbedring ift. at skabe klare mål og sikre medarbejderne tilstrækkelige tilbagemeldinger på deres arbejde fra den daglige ledelse. Næsten en tredjedel af medarbejderne på ST angiver, at de ikke har afholdt medarbejderudviklingssamtale (MUS) med deres leder inden for de seneste 12 måneder.

”Mobning, chikane og diskrimination er på ingen måder acceptabelt, og det er nødvendigt at vi sætter ind der hvor det finder sted. Vi skal behandle hinanden ordentligt og respektfuldt som kolleger, det gælder særligt i forhold til grænseoverskridende adfærd, men også i forhold til støtte og anerkendelse af hinanden, hvor vi alle har et ansvar for at skabe gode rammer for hverdagen og fællesskabet i vores respektive enheder”, siger Lars H. Andersen.

Med afsæt i APV-rapporterne vil opfølgningen nu gå i gang – og det gælder både for det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Yderlige oplysninger

Medarbejdere
89573 / i31