APV på vej: Følg processen på ST

Forberedelserne til den kommende arbejdspladsvurdering (APV) 2019 er i fuld gang rundt omkring på universitetet. Også på ST, hvor den lokale hjemmeside, følgegruppen og tidsplanen for processen nu klar.

04.12.2018 | Christina Troelsen

I 2019 er det igen tid til APV, denne gang slås den psykiske og den fysiske sammen i én undersøgelse. Foto: Lars Kruse/AU.

I starten af det nye år skal vi igen vurdere arbejdsmiljøet på AU. Denne gang skal medarbejderne forholde sig til det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø i én og samme undersøgelse, som gennemføres i perioden fra den 25. februar til den 13. marts 2019.

 

Selve undersøgelsen består af et spørgeskema, som går på tværs af universitetet. Hvert fakultet har budt ind med fakultetsspecifikke spørgsmål, som bliver en del af APV-spørgeskemaet. På ST vil det være de samme supplerende spørgsmål som i den seneste APV i 2015/16. De supplerende spørgsmål handler bl.a. om antallet af arbejdstimer og den aftalte arbejdstid, samt om samarbejde mellem institutter/centre, og mellem fagmiljøerne og administrationscentret.

Institutter og centre samt FAMU, FSU og fakultetsledelsen ved ST har været inddraget i beslutningsprocessen om de fakultetsspecifikke spørgsmål.

Erfaren følgegruppe

På ST er en følgegruppe på ni medlemmer, som tilsammen repræsenterer både ledelse og medarbejdere, blevet nedsat af fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) og arbejdsmiljøudvalg (FAMU). APV-følgegruppen skal koordinere og formidle fakultetets proces, så både medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen bliver inddraget bedst muligt.

Både formand for følgegruppen Jørgen B. Jespersen og flere af de andre medlemmer sad også i følgegruppen under Psykisk APV 2015/16, så det er rutinerede kræfter der har fået til opgave at følge APV’en gennem de næste tre år.

Se hvem der er medlem af APV-følgegruppen på ST

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om den kommende APV på medarbejdersiden APV 2019 på ST.

Spørgsmål om APV-processen på ST kan rettes til Udviklingskonsulent Karin Rosengaard, som er ST's arbejdsmiljøkontaktperson i AU HR.

Medarbejdere
89573 / i31