Arbejdet med et nyt optagelsessystem går nu i gang

Som bekendt har ST besluttet at indføre et nyt optagelsessystem, som i første omgang tages i brug ved optag af studerende i kvote 2 på uddannelserne i datalogi, it og fysik fra 2018.

28.06.2017 | Christina Troelsen

Datalogi er en af de uddannelser, der fra 2018 tager et nyt optagelsessystem i brug for kvote 2. Foto: Lars Kruse

Fakultetsledelsen har besluttet at den kommende optagelsesprøve kommer til at bestå af to dele:

1. En multiple choice test, uniTEST, der tester ansøgernes generelle kognitive evner. Testen er udviklet af det Australske ACER og bruges bl.a. af SDU og AU Health. 

2. Et fagnært program, der udvikles og afholdes af de uddannelsesbærende institutter.

Arbejdet med at udvikle konceptet for det fagnære program går nu i gang på institutterne ligesom studenterorganisationerne også er inviteret til at bidrage    

Medarbejdere
89573 / i31