AU-forsker får Miljøprisen 2015

Jakob Strand modtager Aase og Ejnar Danielsen Fonds Miljøpris 2015 på en kvart million kroner til forskning i miljøpåvirkningerne af mikroplast i det marine miljø.

26.11.2015 | Christina Troelsen

Seniorforsker Jakob Strand, Institut for Bioscience, får Miljøprisen 2015 til forskning i miljøpåvirkningerne af mikroplast i det marine miljø.

Seniorforsker Jakob Strand, Institut for Bioscience, forsker i forekomst, skæbne og effekter af miljøfremmede stoffer og plastik med særligt fokus på mikroplast i havmiljøet.

Mikroplast er små plaststykker op til 5mm i størrelse, og som udledes til miljøet fra forskellige kilder og ender i havene omkring os. Det har længe været kendt, at der findes store mængder plastaffald på landjorden og i verdenshavene, som tager meget lang tid om at blive nedbrudt. Men først inden for det sidste 10 år at man er blevet klar over, at mikroplast udgør et særligt miljøproblem, fordi mikroplast let optages af levende organismer som føde, og fordi miljøfarlige og hormonforstyrrende stoffer er tilsat som additiver eller kommer udefra og hæfter sig til plastpartiklerne.

Mikroplast i miljøet stammer dels fra fragmentering og nedbrydning af forskellige plastikmaterialer dels direkte fra en række produkter med tilsat mikroplast, men vores viden om de miljømæssige konsekvenser af mikroplast, når det kommer ud i det marine miljø er på nuværende tidspunkt begrænsede.

Tildelingen af Miljøprisen 2015 er med til at sætte fokus på vigtigheden af forskningen i mikroplast.

"Miljøprisen er en fornem anerkendelse af Jakob Strands forskning og en tilkendegivelse af, hvor væsentligt det er at få undersøgt de potentielle miljøproblemer ved mikroplastik. For Aarhus Universitet er mikroplast et vigtigt forskningsmæssigt indsatsområde med stor aktuel relevans for miljørådgivning og -overvågning, og jeg glæder mig derfor over prisen både på Jakobs og på instituttets vegne", siger Peter Henriksen, institutleder ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Senest har Jakob Strand været hovedforfatter på en ny rapport fra Nordisk Ministerråd om ”Marine litter in Nordic Waters”. Rapporten har særligt fokus på plastik, som er langt den største materialegruppe inden for marint affald, herunder hvilke forekomster af mikroplast, der er konstateret i de nordiske farvande.

Jakob Strand er marinbiolog og har en ph.d.-grad i akvatisk toksikologi fra Roskilde Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser (nuværende Aarhus Universitet). Han har været ansat som seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, siden 2008.

Miljøprisen uddeles 26. november 2015.

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31