Nyt AU-medlem i Bibliometrifaggruppe

Forskningsprofessor Ole Hertel er netop blevet medlem af bibliometrifaggruppe.

24.04.2015 | Klaus Condé Christensen

Ole Hertel, Forskningsprofessor på Institut for Miljøvidenskab er blevet medlem af bibliometrifaggruppe 33, der fokuserer på miljø, økotoksikologi, landbrug, skovbrug, natur- og landskabsforvaltning samt fiskeri. Ole Hertel træder ind i gruppen som afløser for forhenværende institutleder på Institut for Miljøvidenskab, Niels Kroer.

Bibliometrifaggruppen er et nationalt udvalg under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og en af hensigterne med udvalget er at motivere forskere til at publicere i kvalitetstidsskrifter.

Derudover er det målet, at kvaliteten i den offentlige forskning skal kunne måle sig med den bedste i verden. I den forbindelse er der blevet udviklet en bibliometrisk forskningsindikator (BFI), der har til formål at fremme publicering i de mest anerkendte udgivelseskanaler og styrke kvaliteten af dansk forskning.

Læs om den bibliometriske forskningsindikator her

Læs om faggrupperne her (gruppe 33 er ikke ajourført på dette link, men den nye gruppe er vist herunder)

Faggruppe 33. Miljø, økotoksikologi, landbrug, skovbrug, natur- og  landskabsforvaltning samt fiskeri

Lektor

Søren Laurentius Nielsen

RUC

ENSPAC

nielsen@ruc.dk

Professor

Per Kudsk

AU

Institut for Agroøkologi

per.kudsk@agrsci.dk

Formand

Forskningsprofessor

Ole Hertel

AU

Institut for Miljøvidenskab

oh@envs.au.dk

Professor

Hans Christian Bruun Hansen

KU/LIFE

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

haha@plen.ku.dk

Professor

Jesper Raakjær

AAU

Institut for Planlægning

jr@ifm.aau.dk

Professor

Henrik Gislason

DTU

DTU Aqua

hg@aqua.dtu.dk

Lektor

Claudia Wiegand

SDU

Biologisk Institut

wiegand@biology.sdu.dk

Medarbejdere
89573 / i31