AU scorer bedst i udbud om vildtforvaltning

Universitetet har vundet konkurrencen om det seneste udbud indenfor myndighedsrådgivning.

20.09.2017 | Michael Strangholt

Foto: Colourbox

Vildtforvaltningen i Danmark forventes også i de kommende fire år at blive understøttet af forskning og rådgivning fra Aarhus Universitet. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og AU Bioscience forventes at blive tildelt kontrakter om forskning og myndighedsrådgivning til en samlet værdi af 14 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021, med mulighed for forlængelse i op til to år.
Det er det første udbud efter annonceringen af, at samtlige midler på området for myndighedsbetjeningen under Miljø- og Fødevareministeriet skal i udbud i de kommende år.

”Jeg er utrolig glad for, at vi har vundet konkurrencen om vildtforvaltning, det er af stor betydning for fakultetet.  Jeg vil gerne ønske et stort kæmpe tillykke til alle jer, som arbejder med vildtforskning og –rådgivning. Der skal også lyde et stor tak for indsatsen til hele holdet bag de professionelle tilbud, som blev udarbejdet først på sommeren. Jeg er meget stolt over jeres indsats,” siger dekan Niels Chr. Nielsen.

 Udbuddet var delt i to kontrakter: Én om forskning og rådgivning inden for blandt andet forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive dyr, og én om forvaltning af fugle og pattedyr samt de påvirkninger, mennesker påfører arterne.

Begge kontrakter blev klart vundet af DCE/Bioscience, og derfor kan medarbejdere og ledelse på universitetet nu planlægge arbejdet med vildtforvaltningen i de kommende fire år.

 ” Det er en flot anerkendelse af det gode og solide arbejde, der bliver ydet på vildforvaltningsområdet. Vi bliver ratet højest på alle de delparametre, som Miljøstyrelsen har opstillet. Det viser at, vi har stærke forskningsmiljøer, som er konkurrencedygtige også inden for myndighedsbetjening – vildtforskning og -rådgivning på Kalø er et godt eksempel på myndighedsbetjening i topklasse,” udtaler prodekan Kurt Nielsen

I det såkaldte underretningsbrev fra Miljøstyrelsen om, at universitetets bud på de udbudte kontrakter om vildtforvaltning i Danmark har vundet tildelingen af opgaverne, fremgår det, at AU på alle de områder, som udbudsmaterialet krævede opfyldt, havde den højeste score blandt tilbudsgiverne.

Nu vil der være en såkaldt ”stand still-periode” i ti dage, hvor eventuelle klager over tildelingen skal behandles. Herefter vil kontrakterne blive underskrevet med virkning fra 1. januar 2018.

 

Fakta:

Myndighedrådgivningen under vildtkontrakten mellem Miljøstyrelsen og DCE/Bioscience omfatter blandt andet forskning og rådgivning inden for:

  • Integrerede effekter fra menneskelige og naturgivne påvirkninger på dyr og planter
  • Fugle, pattedyr og jagt- og vildtforvaltning

Den viden, som opbygges gennem forskningen, bruges i naturforvaltningen inden for naturkvalitet, naturtyper, jagt- og vildtforvaltning, skove, arealanvendelse, landskaber og effekter af vindmølleparker.

Som et led i arbejdet udarbejdes blandt andet Vildtudbyttestatistikken, en årligt tilbagevendende opgørelse over, hvor mange dyr der nedlægges ved jagt i Danmark. Det samme gælder Vingeundersøgelsen, en frivillig ordning for jægere, der sender én vinge fra bestemte nedlagte vandfuglearter til Bioscience til brug for undersøgelser af fuglebestande.

Læs mere om den forskningsbaserede myndighedsrådgivning ved Bioscience.

      

Medarbejdere
89573 / i31