Bevilling fra Lundbeck til forskning i interaktionen mellem fødevarer og lægemidler

Postdoc Martin Krøyer Rasmussen fra Institut for Fødevarer har modtaget 1,4 millioner kr. fra Lundbeckfonden til forskning i udvikling af en in vitro model. Modellen skal bruges til at undersøge interaktioner mellem fødevarer og nedbrydningen af lægemidler.

15.05.2015 | Anne Mette Skovbo Rasmussen

Martin Krøyer Rasmussen (Foto: AU)

Martin Krøyer Rasmussen forsker indenfor fødevarevidenskab. Specifikt forsker han i virkningen af fødevarer på, hvordan cytochrom P450-enzymsystemet kommer til udtryk. Det er et enzymsystem, der er vigtigt for omsætningen af giftigstoffer og medicin i kroppen. 

Formålet med forskningsprojektet, som Lundbeckfonden har bevilget 1,4 millioner kr. til, er at udvikle en pålidelig, omkostningslav og lettilgængelig model til screeningen af interaktionen mellem CYP450 og fødevarer. Undersøgelserne vil blive gennemført ved hjælp af levervæv fra grise som en model for menneskeligt væv.

Projektet vil blive gennemført på Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet i samarbejde med professor Jan Enghild, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, og Sabine Gerbal-Chaloin, Institut de Recherche en Biothérapie - Hôpital St Eloi i Frankrig. 

Yderligere oplysninger:

Postdoc Martin Krøyer Rasmussen, Institut for Fødevarer
E-mail: martink.rasmussen@food.au.dk
Tlf. 8715 7426

Medarbejdere
89573 / i31