Brainnovation Day om smarte produkter

Erhvervsfolk fra det meste af landet mødtes i sidste uge med forskere fra Datalogi og Ingeniørvidenskab for at inspirere hinanden til digitalisering af industrielle produkter og service.

25.01.2017 | Peter F. Gammelby

Augmented reality lige for øjnene: Allan Nielsen fra Kamstrup A/S for syn for sagen kigger indenfor i en Grundfos-pumpe (uden for billedet) ved hjælp af en HoloLens på Institut for Datalogi.

Augmented reality på bordet: Rasmus Engholm fra Terma A/S afprøver en perspektiv-projektion af et printkort. Når han flytter sig, tilpasser perspektivet sig til hans nye position. Fotos: Peter F. Gammelby

Med Internet of Things (IoT) vil nye og vildtvoksende digitale økosystemer brede sig over danske hjem, infrastruktur og erhverv. Det åbner muligheder for helt nye måder at drive forretning på – både i produktion og service – men man skal holde tungen lige i munden, når man begiver sig ind i de nye økosystemer.

Det var udgangspunktet for det seneste Brainnovation Day arrangement, som Institut for Datalogi og Institut for Ingeniørvidenskab gennemførte på Katrinebjerg torsdag den 19. januar under titlen ”Smart Products – IoT and Big Data”.

Brainnovation Day-konceptet skal skabe en tættere dialog og samarbejde mellem Science and Technology og erhvervslivet (både det private og det offentlige) gennem tematiserede erhvervsrettede arrangementer. Det er de enkelte institutter og centre, som arrangerer Brainnovation Days, men de får et økonomisk tilskud fra fakultetet. I 2016 blev det til fem arrangementer.

Praktiske erfaringer

Det er en forudsætning, at deltagerne fra erhvervslivet bidrager aktivt, og den del stod bl.a. virksomhederne Kamstrup A/S, AGCO A/S og Skov A/S for, ved at præsentere deres praktiske erfaringer med IoT og Big Data.

Kamstrups nye intelligente og internet-opkoblede ultralydsvandmålere nøjes ikke med at måle forbrug – de kan i realtid detektere rørskader og andre læk i systemet, og dermed spare såvel forbrugere som samfundet udgifter til både vand og rør, fortalte product manager Allan Nielsen fra Kamstrup.

Fra AGCO præsenterede lederen af udviklingsafdelingen i Global Harvest, Morten Bilde, om mulighederne og udfordringerne i ”lean farming”. Sensorer og styringsenheder på landbrugsmaskinerne gør det muligt for landmanden at effektivisere sin bedrift, så mejetærskeren f.eks. ikke behøver at stoppe op og vente på en traktor med anhænger, når den er fyldt op med korn – det hele foregår ”just in time”. Udfordringerne består i at standardisere systemerne samt sikre dataene og ejerskabet af dem.

Og Skov A/S’ Jesper Mogensen fortalte om firmaets nye forretningsområde, Big Data applikationer, der kan hjælpe kyllinge- og svineavlere med at styre deres bedrifter. Big Data delen er netop skilt ud i et selvstændigt startup-firma, Scio+, der nu arbejder på at kunne tilbyde cloud-baseret datamining for hele værdikæden – lige fra foderproduktion til staldmiljø og slagtning.

Prøv det nyeste

Fra ST’s forskere kunne erhvervsfolkene til gengæld få indblik i de allernyeste ideer og analyser, både danske og udenlandske, inden for IoT, Big Data, Cloud Computing, cyberfysiske systemer, forstærket virkelighed (augmented reality) og IT-sikkerhed.

Professor Kaj Grønbæk pointerede, at industrien fremover må se sine produkter og produktionsudstyr som dele af økosystemer frem for isolerede enheder, og kunne efterfølgende under en rundvisning på Datalogisk Institut lade deltagerne afprøve et par af instituttets eksperimenter med augmented reality-systemer.

Fra Institut for Ingeniørvidenskab gav professor Peter Gorm Larsen et overblik over design af cyberfysiske systemer – altså systemer af netværkscomputere, robotter og kunstig intelligens, der interagerer med den fysiske verden. Han anbefalede, at man allerede i begyndelsen af udviklingsarbejdet benytter it-modeller for at finde frem til de bedste forretningsmuligheder; det er både hurtigere og billigere. Peter Gorm Larsen præsenterede desuden deltagerne for bl.a. fremtidens elektriske energiteknologi i RESCUE LAB, da han viste rundt på sit institut.

Brainnovation Day på Katrinebjerg sluttede (eller kulminerede) med diskussioner i fokusgrupper om emner, som deltagerne havde foreslået.

Medarbejdere
89573 / i31