Bruger du stadig dit gamle login til personlige filer og print?

...så er det om at tage det nye i brug! I uge 9 lukker IT for de gamle domæner DMU, DJF, NFIT og IHA, og derefter kan du kun tilgå dit netværksfildrev og printere med dit standardbrugernavn til fælles-domænet uni.au.dk.

14.02.2018 | Susan Askøe Lössl

Som I ved, er AU IT i fuld gang med at lukke gamle IT-systemer. I løbet af 2017 har vi på ST udskiftet og migreret nogle tusinde Pc’er til det fælles domæne UNI.au.dk. Målet er at lukke de gamle domæner. På ST er det DMU, DJF, NFIT og IHA. (Denne ændring påvirker ikke NFIT LDAP, som kører diverse gamle Linux-services.

I uge 9 udføres følgende ændringer:

  1. Fremover er det kun muligt at tilgå dit personlige netværksfildrev med dit standardbrugernavn, som også bruges til fx mail, VPN og print (fx AU123456@uni.au.dk)
  2. Rettighederne til at printe ændres, så kun medarbejdere kan printe. Der benyttes samme standardbrugernavn som til de andre centrale IT-systemer (udsnit nævnt ovenover).

Ændringen af filrettigheder tager op til en uge fra det igangsættes på serveren, så det er ikke muligt at sige præcist, hvornår dit personlige drev rammes. Logger du på din PC/Mac med dit standardbrugernavn vil du ikke mærke ændringen.

Har I på instituttet printere, som skal kunne benyttes af studerende, bedes I kontakte jeres lokale IT-Support med en liste af disse printere (navn som det fremgår af printserveren).

I finder vejledninger og meget andet på http://au.dk/it).

Medarbejdere
89573 / i31