De økonomiske udfordringer kræver afskedigelser på Science and Technology

Nyt fra dekan Niels Chr. Nielsen

20.02.2014 | Heidi Søndergaard

Niels Chr. Nielsen, dekan

For at skabe balance i indtægter og udgifter – og hermed skabe et mere sikkert økonomisk fundament for sit fremtidige virke har ST skulle realisere varige årlige besparelser på 65,5 mio.kr. Hertil kommer lokale økonomiske udfordringer forbundet med bl.a. inddækning af faste udgifter, forpligtelser til myndigheder, fonde etc. En økonomi i balance er nødvendig for at sikre fortsat høj kvalitet af uddannelse, forskning, erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning.

For at opnå disse besparelser har vi gennemgået fakultetets, institutternes og centrenes økonomi og foretaget mulige tilpasninger. Vi kommer desværre ikke igennem besparelserne uden at skulle foretage massive reduktioner af lønudgifterne. ST bliver således nødt til at sige farvel til omkring 149 medarbejdere. Heraf er der opnået aftale om 63 frivillige aftrædelser og 23 medarbejdere, der overgår til en seniorordning.  Det har reduceret de påtænkte afskedigelser til 63 medarbejdere. Personalereduktionerne omfatter både VIP- og TAP-ansatte.

Det er en meget alvorlig situation at skulle sige farvel til så mange medarbejdere. Det vil naturligvis være specielt hårdt for dem, vi skal tage afsked med, men hele ST og alle ansatte vil uomtvisteligt blive berørt.

Jeg er klar over, at vi har været igennem en meget hård proces allerede, og at den kommende tid også bliver vanskelig. Her er det overordentligt vigtigt, at vi alle husker at tage hånd om hinanden og gør os ekstra umage for at være gode kolleger.

 

Niels Chr. Nielsen, dekan

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31