Dekan: Vi forsætter de stærke aktiviteter i Roskilde

ST bliver i Roskilde, hvor bygninger og laboratorier vil blive renoveret.

13.12.2016 | Anne-Mette Siem

Foto: Poul Ib Henriksen

Der har siden 2011 været arbejdet med planerne om en flytning af ST’s aktiviteter i Roskilde til Emdrup. Siden har rammerne ændret sig med årlige 2%-besparelserne i rammeaftalerne og alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte. Dertil kommer, at vi, med de seneste to finanslove, også har måtte imødese betydelige beskæringer på uddannelses- og forskningsområdet.

Som på alle andre områder er det vigtigt at prioritere, hvordan vi udnytter midlerne bedst muligt til gavn til at styrke vores forskningsmiljøer og dermed samspillet med vores eksterne partnere og samfundet. Efter moden overvejelse har jeg derfor besluttet, at vi ikke går videre med byggeplanerne i Emdrup, men forsætter og styrker aktiviteterne i et moderniseret set up i Roskilde. Vi har ganske simpelt ikke råd til at binde ekstra penge i et nyt byggeri i en tid, hvor det er vigtigt at have fuld fokus på vores forsknings- og rådgivningsopgaver. Beslutningen om at blive i Roskilde har været forelagt bestyrelsen og været drøftet i universitetsledelsen, der bakker op om den.

Ved at fastholde vores aktiviteter i Roskilde kan vi prioritere ressourcerne til dygtige medarbejdere og gode faciliteter. I Roskilde vil vi primo 2017 kunne igangsætte en hårdt tiltrængt renovering af laboratorier og bygningsmasse. Renoveringen sker under anvendelse af UNI-Lab-midler, som vi har reserveret til formålet.

Et væsentligt argument for at flytte til Emdrup var mulighederne for at etablere tilknyttede uddannelser. Jeg mener, at vi stadig gode muligheder for at etablere uddannelser i Roskilde. Vi sigter mod at etablere et uddannelsesbrohoved i Emdrup for kandidat- og masteruddannelse med henblik på at rekruttere i Københavnsområdet på samme måde som institutterne i Foulum har det i Aarhus. Dertil kommer udbygning af uddannelsessamarbejde med institutterne i Aarhus.

Vi vil fortsat arbejde for at styrke myndighedsområdet i Roskilde. Fakultetsledelsen igangsætter, på baggrund af ST’s strategiplan, en række interdisciplinære forskningscentre, som kan skabe yderligere forskningsstyrke og samtidig række ud til erhverv og samfund. Det er forventningen, at både ENVS og BIOS kommer til at bidrage markant til centrene.

ST’s fælles vision er at øge samarbejdet med virksomheder markant. Hvis der bliver brug for pladskrævende ny forskningsinfrastruktur i form af forsøgsanlæg eller lignende, forventes de lettere at kunne etableres på området i Roskilde.

Ønsket om at blive i Roskilde er først og fremmest baseret på, at det giver os de bedste muligheder i det nuværende økonomiske scenarie. Jeg er klar over, at mange havde håbet på en anden løsning, men jeg håber, at I kan se fornuften i beslutningen om at blive i Roskilde og alle går helhjertet ind i indsatsen for at få skabt endnu bedre rammer. Jeg ser frem til at arbejde sammen med de involverede enheder om at udfolde mulighederne, så vi kommer til at stå endnu stærkere i Roskilde og stiller gerne op, hvis der er behov for en uddybning af beslutningen om at blive i Roskilde.

Medarbejderne i Roskilde blev orienteret om beslutningen onsdag 7. december.

Venlig hilsen
Dekan Niels Chr. Nielsen

Medarbejdere
89573 / i31