Dekanen takker for de mange gode forslag til budgetplanen

Der er kommet over 300 forslag fra forskellige bidragsydere, der alle kommer med bud på ændringer eller besparelser, der kan gøre ST's økonomi bedre fremadrettet.

17.03.2016 | Anne-Mette Siem

De mange bud på ændringer eller besparelser er både kommet fra enkeltpersoner, fra LSU’er og fra andre organisatoriske enheder.

Dekan Niels Chr. Nielsen er glad for de mange bidrag til budgetplanen: " Det er overvældende så mange forslag, vi har modtaget. Jeg takker for de mange indspil og tager det som et tydeligt tegn på det store engagement der er på fakultetet for at bidrage til at imødekomme de udfordringer, som finanslov 2016 har givet os. De mange gode og konstruktive forslag  vil blive taget med i det videre arbejde med budgetplanen”, siger han.

Forslagene spænder bredt i deres indhold og sigte, og er kommet indenfor alle de kategorier, der har været opstillet, fra regler og procedurer over rammer og administration til forskning og uddannelse. Der er ikke mange overlappende forslag, så det er svært at trække nogle fælles tendenser ud. Der er mange, som har foreslået konkrete energibesparelser både lokalt og generelt og uddannelse fylder meget hos bidragsyderne. Der er mange bud på forbedringer eller ideer til nye indtjeningsmuligheder – lige fra at kigge nærmere på eksamener og uddannelsesstrukturer til at udbyde flere former for efter- og videreuddannelse og anden opkvalificering.

Inputtene indgår i arbejdet i den budgetarbejdsgruppe, der er nedsat under fakultetsledelsen. Budgetgruppen fremlægger deres forslag til ST budgetplan 2017-19 på fakultetsledelsesmødet 7. april, og herefter bliver ST's bidrag til den samlede budgetplan sendt til universitetsledelsen. På baggrund af de forskellige input laver universitetsledelse AU´s samlede budgetplan og forelægger planen for bestyrelsen midt i juni.

Efter påske bliver et katalog med forslagene offentliggjort på medarbejdersiderne. 

Du kan læse mere om arbejdet med ST’s budgetplan og baggrunden for den på scitech.medarbejdere.au.dk/budgetplan

 

 

Medarbejdere
89573 / i31