Dekanens julehilsen 2014

Dekan Niels Chr. Nielsen ønsker glædelig jul og godt nytår til alle medarbejdere og studerende ved Science and Technology.

16.12.2014 | Christina Troelsen

Kære medarbejdere og studerende på Science and Technology

Kalenderen har vendt sig til december og traditionen tro giver det anledning til at gøre status over 2014 og kigge frem mod 2015.

Samfundet higer efter løsninger, der sikrer energi- og fødevareforsyning, sundhed, klima og velfærd. Løsninger der skal være ansvarlige og bæredygtige på både kort og lang sigt. Naturvidenskab og teknologi har en helt central rolle i forhold til løsning af de samfundsmæssige udfordringer – både på globalt, nationalt og lokalt.

Samfundet og erhvervslivet har meget stor tiltro til, at vores forskning og forskningsbaserede rådgivning, uddannelse og erhvervssamarbejde kan være med til at bringe Danmark på forkant i forhold til levering af videnbaserede løsninger til disse udfordringer. Det skal vi selvfølgelig være stolte over – med opmærksomhed på den stigende konkurrence på området. Det stiller store krav til os alle sammen om leverance af kerneydelser af meget høj kvalitet. Det er netop det vi gerne vil som et internationalt flot placeret universitet.

2014 har på mange måder været et udfordrende år. Besparelsesproces, problemanalyse, inddækning, fundraising, fremdriftsreform og uddannelsesdimensionering er blot nogle af de ord, som har været flittigt benyttet i årets løb. Vores rammer har været udfordrede i 2014 og det har trukket på energien hos mange medarbejdere. De mange tiltag i årets løb har desværre været nødvendige for at tilpasse organisationen og forberede ST til fremtiden. I fællesskab har vi fået bragt økonomien i bedre form og det positive og konstruktive arbejde med problemanalysen giver mig stor optimisme i forhold til at skabe af en endnu bedre arbejdsplads for medarbejdere og studerende.

Vi har også oplevet mange successer i årets løb. Vi har opnået meget høje bevillingsrater fra en række centrale fonde, medarbejderne har stærk fokus på etablering af EU projekter, og vores forskere har opnået flotte anerkendelser. Eksempelvis fik professor Troels Skrydstrup tildelt et Grundforskningscenter i efteråret. I foråret fik professorerne Jens Chr. Svenning og Daniel Otzen tildelt EliteForskerprisen, og professor Bo Brummerstedt Iversen modtog Grundfosprisen – for bare at nævne nogle enkelte. Nogle nævnt, men ingen glemt. Tillykke til alle der har udmærket sig i løbet af året. Jeg synes, at det vidner om den høje kvalitet, forskerne og forskningen har her på fakultetet.

Myndighedsbetjeningen har også i år markeret sig flot nationalt og internationalt. Fakultetet har bedrevet forskning og rådgivning til 2. generation af regeringens vandområdeplaner, og seniorforsker Tommy Dalgaard er netop blevet udnævnt til formand for FNs taskforce for bæredygtig anvendelse af kvælstof, for at nævne blot to eksempler.

I 2014 har vi også fået nogle markante nye bygninger. Navitas på havnen blev indviet og huser nu 2.000 studerende og forskere og undervisere på ingeniørområdet. Vi har også indviet de nye Væksthuse i Botanisk Have – et flot center for formidling af naturvidenskabelig forskning. Og en flot forårsdag svingede miljøminister Kirsten Brosbøl champagneflasken og navngav vores nye forskningsskib AURORA. Senest her i efteråret fik jeg æren af at forestå indvielsen af det første SONG-teleskop på Tenerife. Vi kigger op og vi kigger ned. Sidst men ikke mindst havde vi igen rekordoptag på bacheloruddannelserne, hvor mere end 1.900 nye studerende startede på én af vores 23 bachelor- og diplomingeniøruddannelser.

Selvom vi har haft og for nogle områder stadig har udfordringer, så har vi ved fælles indsats samlet set opnået en stærkere basis at arbejde ud fra til at løse vores opgaver inden for kernen: Forskning, Uddannelse, Myndighedsrådgivning og Erhvervssamarbejde.

De store forskningsprogrammer med Horizon2020 og Inno+ i spidsen fokuserer i høj grad på de ekspertiser, som vi har her på Science and Technology. Regeringen har netop fremsat et forslag til en gymnasiereform, hvor der argumenteres for styrkelse af de naturvidenskabelige kompetencer. Erhvervslivet ønsker et meget tættere og forpligtende samarbejde med universiteterne inden for vores discipliner og tørster efter flere naturvidenskabelige og tekniske kandidater og ph.d.er. Alt dette er positivt for ST, og med besparelsesprocessen bag os og gode løsningsforslag til udfordringerne i problemanalysen undervejs er vi godt rustede til at fokusere på fremtidens muligheder til gavn for vores forskning, uddannelser, rådgivning og for alle medarbejdere på fakultetet – og for samfundet.

Jeg vil gerne takke alle for indsatsen i 2014 – I har via en meget stor og værdsat indsats været med til at gøre ST stærkere. Jeg håber alle får tid og mulighed i julen til at lade op i selskab med det vigtigste i livet – familien og vennerne. Jeg glæder mig til at møde jer rundt omkring på fakultetet i det nye år.

Jeg ønsker alle en god jul og et lykkebringende nytår

Niels Chr. Nielsen

Dekan

Medarbejdere
89573 / i31