Dekanens julehilsen 2016

Dekan Niels Chr. Nielsen ønsker glædelig jul og godt nytår til alle medarbejdere og studerende ved Science and Technology

22.12.2016 | Anne-Mette Siem

Dekan Niels Chr. Nielsen.

Kære medarbejdere og studerende

Julen er ofte det tidspunkt, hvor man kigger tilbage og funderer over, hvad der skete i året, der gik,og en lejlighed til at tage et kig ind i året, der kommer.

ST er et mangfoldigt fakultet, der udfolder en bredt vifte af stærke aktiviteter indenfor forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde med et fantastisk grundlag i klassisk naturvidenskab, sektororienteret forskning og ingeniøraktivitet. Netop dette grundlæggende tre-kløver giver os unikke muligheder for at levere talenterne og løsningerne til mange af tidens store samfundsmæssige udfordringer. Jeg er stolt af vores fakultet, og stolt af at universitetets styrke i høj grad præges af aktiviteterne på ST.

Men intet kommer af sig selv - og intet synes at komme uden udfordringer. Udfordringerne hører med til at være en del af en institution, hvor rammen for aktiviteterne udmøntes via politiske beslutninger. Denne virkelighed har præget 2016, hvor vi foranlediget af markante stramninger på forsknings- og uddannelsesområdet i Finanslov 2016 og videreførsel i Finanslov 2017– i tillæg til allerede eksisterende reduktioner på myndighedsrådgivningsområdet – har skullet indvirke en stram budgetplan for de kommende år. Upåagtet den økonomiske robusthed vi havde oparbejdet ved seneste besparelsesrunde ,har vi ikke helt kunne undgå at skulle sige farvel til nogle medarbejdere i den anledning. Det er uønsket og hårdt for os alle, når dette sker. Året har også været præget af et stort pres på såvel medarbejdere som universitet i relation til myndighedsrådgivningsområdet, med et år, hvor et af startskuddene var en omdiskuteret landbrugspakke.

Men udfordringer er jo kun en del af det,vi kigger tilbage på i 2016. I året, der nu står på hæld, har vi i fællesskab – fagligt såvel som administrativt, studerende såvel som medarbejdere – i den grad etableret basis for og leveret forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde af højeste karat. Glæden over disse resultater mærker jeg tydeligt, når jeg er rundt på institutter, centre og i de faglige miljøer. Jeg mærker et meget stort engagement, gejst og visionsrigdom i forhold til hvordan vi skaber et endnu stærkere ST, der er godt rustet til at udleve vores fælles visioner og til som et stærkt hold at imødegå den stigende konkurrence på området. Dette engagement mærker vi, og det mærker de mange samarbejdspartnere, vi har i den private og offentlige sektor.

Visionerne og vores fælles mål er tydeligt kommet til udtryk i institutternes, centrenes, administrationens og fakultetets faglige strategi frem til år 2020, som vi i løbet af 2016 nåede i mål med at få formuleret på alle niveauer. ST’s strategier er resultatet af en proces, som begyndte i 2015 med ambitiøse visioner og bud på strategiske tiltag fremover. Også i dette arbejde har jeg mærket et stort engagement fra alle sider, og en vilje til og ønske om, at vi skal være blandt de bedste. For det er der, hvor fagligheden virkelig får spillerum for at skabe resultater, at det er sjovest at være. Det gælder for alle på holdet, faglige og teknisk-administrative medarbejdere såvel som studererende.

Med strategierne har vi som et stærkt hold sammen udstukket kursen for de kommende år – kursen mod et endnu stærkere ST. Det glæder jeg mig over som dekan, og jeg vil gøre mit ypperste for, at vi når de resultater vi sigter imod. Men den drivkraft, der virkeligt skal bære det igennem og sikre, at vi opfylder vores målsætninger, det er jeres daglige store indsats. Det er jeres ambitioner og drømme, kreativitet og evne til at tænke nyt. Og det er jeres engagement, der er vores fremtid.

Men nu er det jul, og derfor lægger vi arbejde, bevillinger og budgetter på hylden og fokuserer på det, der betyder mest. Julen er familiens tid, og den tid har både vi og vores nære brug for. Derfor håber jeg, at alle får mulighed for at nyde en velfortjent juleferie i familiens skød og lader julefreden sænke sig.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle.

Dekan Niels Chr. Nielsen

 

 

 

Medarbejdere
89573 / i31