Dekanens julehilsen 2018

Dekan Niels Chr. Nielsen giver i dette interview sit bud på de vigtigste ting i året der er gået, og ønsker medarbejdere og studerende ved ST glædelig jul og godt nytår.

20.12.2018 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Foto: Lars Kruse, AU

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Foto: Lars Kruse, AU

Hvad er de vigtigste ting, der er sket, hvis du kigger tilbage på 2018?

Der er sket rigtig meget i året der er gået – jeg oplever nok allermest, at der er en kolossal aktivitet alle steder på fakultetet. Det glæder mig rigtigt meget, og jeg tilskriver det en stor indsats fra såvel ledelse som medarbejdere. Efter 2014-besparelser og problemanalyse, er vores strategiske arbejde med at udvikle et stærkere fakultet – måske tydeligst formuleret i vores strategi for 2016-2020 – virkelig begyndt at sætte spor. Vi har igen et meget stærk fakultet – med stærke institutter, centre, tekniske og administrative enheder – og et meget stærkt fokus på tæt samarbejde mellem enheder i forhold til strategiske indsatser. Det at vi trækker som ét samlet hold på ST er meget vigtigt.

Som eksempel har vi nu rundet ansættelsen af 50 VIP’er i forbindelse med ingeniørsatsningen. Vi er også kommet godt i gang med rekruttering på digitaliseringssatsningen, og de store tematiske centre er kommet godt fra start – flere af dem med meget store fondsbevillinger og tætte erhvervssamarbejder, som viser at vores omgivelser har taget vel imod ideen. Ude omkring hører vi i stigende grad anerkendelse for ST’s store interdisciplinære satsninger. Og til at understøtte de langsigtede planer og ST’s eksplansion ser vi nu tydeligt konturerne af AU’s ambitiøse Campus 2.0 bygningsudviklingsprojekt.

Men det er vigtigt at sige, at disse overordnede ting ikke skal tage fokus fra, at vores medarbejdere også i år været rigtig gode til at markere sig i form af store priser og flotte bevillinger, bl.a. kan nævnes Novo Nordisk Prisen, Grundfos Prisen, Carlsbergfondets Forskningspris, Villum Kann Rasmussens Årslegat og en Eliteforsker pris – i tillæg til ERC Synergi, Consolidator og Starting grants, og flere Sapere Aude bevillinger. Det er imponerende, og der er ingen tvivl om, at der er store talenter blandt ST’s forskere. Det gør stort indtryk.

Også de studerende bidrager til ST’s synlighed, eksempelvis ved udvikling af avancerede undervandsrobotter, solcelle-pavilloner til at levere strøm i afsidesliggende egne i Afrika, og opsendelse af Aarhus Universitets første satellit.

Som dekan har du fokus på den strategiske udvikling af fakultet. Kan du sige lidt mere om sigtelinjerne i det strategiske arbejde?

Jeg skal allerførst sige, at det strategiske arbejde er et samlet projekt for fakultetsledelsen, og et projekt, der naturligvis involverer samspil med institut- og centerledelserne, de andre fakulteter og universitetsledelsen. Visionen for ST har været, at vi først skulle sikre os et stærkt og bæredygtigt fakultet, som kan sættes i spil i forhold til større grad af nationalt og internationalt samarbejde, herunder tæt samspil med virksomheder, kommuner, regioner, myndigheder – med fokus på uddannelse, forskning, rådgivning, innovation og frem for alt samarbejde. Den ambition synes jeg er lykkedes.

Et omdrejningspunkt for den strategiske udvikling er og bliver i stigende grad samfundets behov – mere populært sagt de globale samfundsudfordringer, digitalisering, vækstteknologier og FN’s verdensmål. Alt vi gør skal være på et grundlag af excellence og kvalitet, men disse kvaliteter skal også sættes i spil, så vi opnår en højere grad af impact og synlighed, og bliver en attraktiv partner for samfundet i mange dimensioner. Et stærkt samfund bygges på fundamental viden og uddannelse – det synes jeg sommetider bliver glemt i den politiske debat. Her kan og skal ST bidrage meget tydeligt – det er en af vores vigtigste missioner.

Hvorfor spiller samfundsudfordringerne og FN’s verdensmål så stor en rolle?

ST og AU har i det nationale og internationale universitetslandskab en helt unik mulighed for at udvikle styrker, tiltrække forskningsmidler, udvikle ny teknologi og uddanne unge mennesker, som kan skabe løsninger på nogle af verdens store samfundsmæssige udfordringer

På ST giver den brede kombination mellem den stærke sektororienterede forskning, den klassiske naturvidenskabelige forskning, og den stigende aktivitet inden for ingeniørvidenskab og digitalisering et helt unikt udgangspunkt for, at vi kan indtage en meget stærk position inden for områder påvirket af de store samfundsudfordringer, disruption og indsatser omfattet af FN’s verdensmål. Vi har alle muligheder her – og netop det har vi taget de første skridt til at positionere os i forhold til, bl.a. via de store satsninger og de store tematiske centre, samt den kommende AU-konference Partnerskaber for en bæredygtig fremtid. Her taler vi om forskning, rådgivning, uddannelse og frem for alt tværvidenskabeligt og internationalt samarbejde. Tag blot uddannelse – det er AU’s ambition at uddanne flere til det private erhvervsliv. Det gør ST med ingeniør- og digitaliseringssatsningerne, der øger populationen af studerende på fakultetet med ca. 50%, inden for områder, der har et stort potentiale for erhvervslivet og hvor der mangler kandidater. Det er en ambitiøs udvikling, som vi er godt i gang med.

Hvad bliver de næste skridt?

Vi vil have meget stor fokus på at øge vores interdisciplinære og internationale aktiviteter med endnu mere tydelige indsatser på samfundsudfordringer, digitalisering og verdensmålene. Det er på disse områder vi forventer en øget interesse fra de studerende, det er her vi forventer, at der vil være flere nationale, internationale, offentlige og private fondsmidler, og det er her erhvervslivet ser store muligheder og samtidig har behov for viden og talent.  Det er også her der bliver et stort behov for vidensbaseret rådgivning. Det er helt afgørende, at vi udvikler excellence på disse områder og udvikler vores samarbejde med eksterne partnere – det vil sammen med innovation og entrepreneurship – blive sat endnu mere i fokus fremad. ST har potentialet og styrken, planen er at bringe det synligt i spil sammen med vores mange stærke partnere.

Som sagt er Campus 2.0-projektet i sin helhed en vigtig fysisk ramme for vores ambitiøse udvikling – det omfatter udvikling såvel i Aarhus som i Foulum, Flakkebjerg og Roskilde som vil være de fire steder vi vil have vores primære aktiviteter efter gradvis flytning af aktiviteter fra Aarslev, Silkeborg og Kalø til Aarhus. Vi er godt i gang – se eksempelvis det flotte byggeri for Institut for Fødevarer i Skejby, som vi har rejsegilde på i januar. Vi vil i den kommende periode sætte stærkt fokus på udvikle grundlaget for fremragende aktiviteter på vores mange institutter og centre, herunder opbygge nye spændende fagspecifikke områder – dette er rygraden i ST. Fundamentet for alt samarbejde ligger i den faglige styrke og kvalitet vi har.

Nu er det snart jul. Har du en hilsen til studerende og medarbejdere ved ST?

Jeg vil takke alle medarbejdere, videnskabelige, tekniske og administrative, og de mange studerende for en stor indsats i året der er gået – det er grundlaget for et stærkt ST. Og så vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Medarbejdere
89573 / i31