Dekanens sommerhilsen 2015

Dekan Niels Chr. Nielsen ønsker medarbejderne i ST god sommer, med tak for den store indsats i årets løb.

29.06.2015 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. (Foto: Lars Kruse).

Kære medarbejdere på ST

Nu lakker det akademiske år mod ende og sommerferien er over os. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle sammen på ST for en meget stor indsats for vores fakultet i det forgangne år, for forskningen, myndighedsrådgivningen, samarbejdet med erhvervslivet, for den administrative understøttelse og næsten det allervigtigste – for uddannelsen af unge mennesker, der kan gå ud i samfundet og bidrage til løsningen af verdens store udfordringer.

Året har blandt andet stået i problemanalysens tegn, men mest med fokus på løsningerne. Rigtig mange har været inddraget i arbejdet med at finde og udvikle løsninger, der betyder, at vi samlet set bliver bedre til at løse vores opgaver og forhåbentlig bliver endnu gladere for at have ST som arbejdsplads. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har deltaget i arbejdet.

Omend forbedringer jo er en kontinuert proces som vi til stadighed vil have fokus på har vi nu fået sat nogle gode rammer for vores virke. Det betyder, at vi i højere grad kan fokusere på fremtiden og i fælleskab finde ud af, hvordan vi udnytter vores potentiale optimalt.

For vi har et kæmpe potentiale. Først og fremmest består ST af en masse dygtige medarbejdere. Vores forskere leverer resultater i verdensklasse og henter eksterne bevillinger hjem i rekordtempo. De administrative kolleger leverer hver dag en stor indsats, også selv om de mange omstillinger i perioder har givet meget udfordrede arbejdsbetingelser. I skal alle vide, at jeres indsats er værdsat – af de lokale ledere, af fakultetsledelsen, af undertegnede og af universitetsledelsen. Uden jeres indsats var Aarhus Universitet ikke det samme universitet – et universitet i eliten af verdens universiteter. Sammen er vi et stærkt hold.

En anden forudsætning for at kunne udnytte vores potentiale er ordentlige faciliteter og forskningsinfrastrukturer. Og hvis vi sammenligner os med mange andre universiteter, så har ST nogle fantastiske faciliteter – og meget af vores forskningsinfrastruktur er i verdensklasse.

Stærk forskning og moderne og opdaterede instrumentparker er samtidig grundlaget for moderne uddannelser, så vi kan uddanne kandidater der er parate til at deltage i og udvikle samfundet og erhvervslivet. Og det er grundlaget for professionel myndighedsbetjening, som bygger på viden frem for fordomme, og for stærke industrielle samarbejder.

De foregående år har vi fokuseret meget på konsolidering– og tænkt for lidt på vækst, øget kvalitet og udvikling af nye forskningsområder. Det bliver og forbliver man ikke et internationalt topuniversitet af. Vi skal tænke på udvikling. Kort sagt – vi skal have faglighed massivt i fokus.

Vi har derfor i Fakultetsledelsen besluttet, at alle institutterne, ingeniørhøjskolen og de store centre skal udarbejde en ny strategi, der opstiller rammer og ambitiøse mål for, hvordan vi skal udvikle ST de næste fem til ti år. Målsætningen er klar – vi VIL være blandt de bedste tekniske og naturvidenskabelige fakulteter i verden. For det er fremme i feltet det sjove sker.

De globale udfordringer kræver nye videnbaserede løsninger. Mange af løsningerne kommer til at kræve samarbejde på tværs af eksisterende forskningsfelter. Og mange af løsningerne vil kræve, at vi samarbejder tæt med erhvervslivet og andre universiteter – nationalt og internationalt. Sammen skal vi arbejde på at udvikle vores eksiterende excellente forskningsområder og identificere forskningsområder, hvor vi kan skabe de næste internationale fyrtårne.

For vi VIL være blandt de bedste til at løse de store udfordringer i verden og være med til at udvikle de næste store teknologiske og videnskabelige landvindinger til gavn for alle i samfundet.

Vi skal også være forberedt på at løse de nationale udfordringer. I skrivende stund har Danmark netop fået et ny regering, og dermed kan vi forvente nye politiske ønsker og krav til vores indsats.

Hvis jeg her til sidst skal summere året op, så går det faktisk ikke så ringe. Vi har rammerne, vi har potentialet og vi har fantastiske medarbejdere og studerende, til at udnytte det. Husk – sammen er vi et stærkt hold.

Jeg ønsker alle en god sommer

Niels Chr. Nielsen

dekan

Medarbejdere
89573 / i31