Dekanens sommerhilsen 2016

Dekan Niels Chr. Nielsen ønsker medarbejderne i ST god sommer, med tak for den store indsats i året, der er gået.

30.06.2016 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Foto: Anders Trærup

Kære medarbejdere og studerende på Science and Technology

Sommerferien står for døren og endnu et akademisk år er ved at være slut. Jeg vil traditionen tro benytte lejligheden til at ønske jer en god sommer, og takke jer alle sammen for jeres store indsats i året, der er gået. Der har været travlt, og det er med meget stor tilfredshed, at jeg kan se tilbage på et meget aktivt, resultatrigt og spændende år.

Jeg har haft mulighed for at være rundt og besøge stort set alle vores lokaliteter i årets løb – med fokus på at se faglige aktiviteter. Det har været umådeligt inspirerende, og jeg har i den forbindelse talt med mange af jer. Ligegyldigt hvor jeg kommer og hvem jeg taler med, mødes jeg med et fantastisk engagement og føler ST’s basale livsånd, uanset om emnet er studier, forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning, industrielt samarbejde eller administrative opgaver. Upåagtet at jeg ikke har nået at hilse på alle i årets løb, så skal I vide, at alles indsats er bemærket og den bliver værdsat.

Det akademiske år 2015/16 har ikke været et stille år, og der er mange ting, navne og emner, som jeg kunne fremdrage i en opsummering. Det ville blive for langt at opremse alt, derfor vil jeg nøjes med enkelte nedslagspunkter.

Først og ikke mindst vil jeg ønske tillykke til alle, som i årets løb har haft succes med priser og udnævnelser, eksterne bevillinger, publikationer, industrikontakter, beståede eksamener, afsluttede projekter store som små, og generelt jeres indsats i jobbet eller studierne her på ST. Jeres individuelle succeser er fakultetets succes, og det er netop dette og rigdommen i vores alsidige virke, der gør det dejligt at være dekan for ST.

Fakultetsledelsen besluttede sidste år, at alle institutterne, ingeniørhøjskolen og de store centre skulle udarbejde nye strategier frem mod 2020. Målsætningen var klar – vi VIL være blandt de bedste tekniske og naturvidenskabelige fakulteter i verden. For det er helt fremme i feltet, det sjove sker. De udarbejdede strategier er visionære og ambitiøse på vegne af den enkelte enhed og ifht samspil mellem institutter og centre, hvor vi netop kan udnytte de store muligheder der kan opnås ved synergi på tværs af ST, AU og vores primære samarbejdspartnere. Den fælles strategi for hele ST har netop været i høring, og den skal drøftes i fakultetets Advisory Board i august. Den næste store indsats bliver implementering og realisering af de ambitiøse mål – og herved opbygning af øget konkurrencedygtighed i forhold til vores kerneydelser. Mange har deltaget i strategiarbejdet lokalt og centralt. Tak for jeres indsats. Jeg er sikker på, at I har været med til at gøre en forskel.

Gode rammer og faciliteter er helt basale for vores arbejde – og igen i dette akademiske år har vi kunnet tilføje nyt. I juli sidste år indviede vi officielt verdens nordligst beliggende permanente feltstation Villum Research Station på Station Nord i Grønland. I september åbnede det nye grundforskningscenter CADIAC, der bl.a. skal forske i hvordan vi gør CO­2 til en ressource til gavn for samfundet. Igennem det sidste år har vi også arbejdet intenst på ST’s engagement i MAX-IV og ESS-faciliteterne i Lund. Og her kort før sommerferien godkendte bestyrelsen ST’s ambitiøse plan for udviklingen af ingeniørområdet – AU ENGINEERING 2025. Ingeniørsatsningen indeholder planer for udviklingen af både diplomingeniøruddannelserne og civilingeniøruddannelserne og tilhørende opbygning af den teknisk videnskabelige forskning, så ingeniørområdet frem imod 2025 får en stærkere position blandt ST aktiviteter.

Samfundet, eller mere præcist politikerne og erhvervslivet, har fokus på universiteterne. Forventningerne og kravene stiger hele tiden, uden at økonomien følger med. For to år siden fik vi en fremdriftsreform med tilhørende dimensionering og skrappe krav til de studerendes gennemførsel. I finansloven for 2016 og frem beskæres de statslige forskningsråd med 1,4 mia. kr. årligt og udover fortsættelse af fremdriftsreformen indføres en årlig 2 % beskæring af uddannelsesindtægterne. Det skaber udfordringer. Det sidste halve år har fakultetsledelsen arbejdet med en budgetplan for 2016 – 2019, der imødekommer disse nye udfordringer. Budgetplanen blev godkendt af AU’s bestyrelse kort før sommerferien og implementeringen går i gang fra august, når vi mødes igen. For et fakultet som ST, hvor vi igennem årene har haft stor succes med at hjemtage eksterne bevillinger, vil det kræve særlig opmærksomhed på, at vi når vores budget- og succesmål, og at vi alle udviser omtanke og opfindsomhed, så vi udnytter vores ressourcer optimalt. Det gælder naturligvis også uddannelse, myndighedsrådgivning og industrielt samarbejde.

I foråret vedtog fakultetsledelsen, at uddannelserne fra 2017 skal overgå til semesterstruktur i stedet for den nuværende kvarterstruktur. Formålet med overgangen til den nye struktur er blandt andet at skabe mulighed for længere og mere sammenhængende faglige forløb. Den nye struktur kræver, at alle studieordninger og kursusbeskrivelser skal revideres, og jeg ved, at der rundt omkring på institutterne foregår et kæmpe arbejde som involverer alle undervisere. Oven i dette arbejde er universitetet også ved at blive institutionsakkrediteret, og det har også krævet en stor indsats. Heldigvis ved de studerende og omverdenen godt, at vores uddannelser er gode, og vores dimittender er efterspurgte. Igen i år har vi haft rekordoptag – og endnu bedre, vi har også rekord i antallet af dimittender. Bachelorer, diplomingeniører, kandidater og ph.d.er er vores væsentligste bidrag til samfundet, og den bedste videnoverførsel, vi kan levere.

Den sag som uden tvivl har fyldt mest i pressen i løbet af året har været Landbrugspakken. Landbrugspakken udviklede sig til Gyllegate og endte med at koste en minister taburetten. I forbindelse med sagen kom nogle af vores forskere og rådgivere i skudlinjen, men selvom ilden var hård, formåede I at holde den faglige fane højt og stå fast ved den høje faglighed i vores forskningsbaserede myndighedsrådgivning.

I foråret gennemførte AU en psykisk APV, og resultaterne viser, at det går bedre med det psykiske arbejdsmiljø på ST. APV’en viser dog også, at der stadig er ting, der skal arbejdes med. Stressniveauet er fortsat alt for højt. Universitetsledelsen har sammen med HSU og HAMU besluttet, at vi skal fokusere på fire emner: Forebyggelse af stress, God ledelse i dagligdagen, Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen og God omgangstone. Arbejdet med handleplanerne er i fuld gang på institutterne og i det administrative center. Det er et vigtigt arbejde, som ledelsen tager meget alvorligt. Mit personlige mål er, at ST skal være blandt de bedste og mest attraktive arbejdspladser i Danmark.

Det har været et travlt år. Der er stadig masser, vi skal lave, men jeg mener, at vi har et rigtigt godt udgangspunkt her på ST. Vi har rammerne, vi har potentialet og vi har fantastiske medarbejdere og studerende til at udnytte det. ST er et stærkt fakultet – et fakultet, som jeg mener vi alle kan være rigtig stolte af at være medarbejder eller studerende på.

Med tak for jeres store indsats i det forgangne akademiske år ønsker jeg jer alle en god sommer.

Niels Chr. Nielsen, dekan

Medarbejdere
89573 / i31