Den strategiske udvikling af ST kører for fuld skrue

Dekan Niels Chr. Nielsen og prodekanerne har netop afsluttet en rundtur på ST, hvor de lokaler strategier har været i fokus. Strategiarbejdet er kommet rigtig godt i gang på institutter og centre, og det glæder dekanen.

23.02.2017 | Anne-Mette Siem

Gennem de seneste måneder har dekan Niels Chr. Nielsen sammen med prodekanerne besøgt alle ST’s institutter og institutlignende centre for at drøfte, hvordan institutterne skal arbejde videre med deres lokale strategier. Institutternes og centrenes strategier danner sammen med fakultetets strategi rygraden i udviklingen af et endnu stærkere og mere konkurrencedygtigt ST.

”Besøgene har været helt fantastiske. Ligesom tidligere møder på institutterne er vi blevet mødt med entusiasme, et stort engagement og en oprigtig og stærk interesse i, at vores aktiviteter udvikler sig til glæde for medarbejdere, universitetet og det samfund, vi er i tæt samspil med. De lokale strategier er både ambitiøse og visionære, og jeg er dybt imponeret over de stærke aktiviteter og den målrettede indsats, vi ser i forhold til at indfri målene i vores fælles strategi. Vi er kommet rigtigt godt i gang,” udtrykker dekan Niels Chr. Nielsen på vegne af det ledelsesteam som også omfatter prodekanerne, der har besøgt institutter og centre.

Møderne har involveret institutleder/centerleder og formændene for enhedens udvalg indenfor forskning, talent, uddannelse, erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning. Disse udvalg spiller en helt central rolle for at få igangsat strategiske aktiviteter, da de omfatter en meget stor del af fakultetets kerneydelser og de opererer på såvel institut-/centerniveau som fakultetsniveau.

”Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til institutternes og centrenes medarbejdere for deres store indsats i forbindelse med udviklingen af de stærke strategier og for den måde, vi her ser dokumenteret, at det er en aktiv strategi og ikke et ”skrivebordsdokument” vi arbejder med”, siger dekanen.

Arbejdet med at udforme en fælles strategi for ST begyndte i foråret 2015 og i efteråret 2016 blev ST Strategiplan 2016-2020 lanceret.

Læs mere om ST's strategi

Medarbejdere
89573 / i31