DFF-bevillinger til ST

Det Frie Forskningsråd har tildelt i alt 22 forskningsprojekter på ST en Forskningsprojekt 1 eller Forskningsprojekt 2-bevilling ved dette års hoveduddeling.

05.05.2017 | Christina Troelsen

De 22 forskningsprojekter på ST støttes med i alt 78 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd.

Det Frie Forskningsråd har uddelt i alt 633 millioner kroner til 200 projekter. Forskningsprojekterne skal være med til at igangsætte banebrydende forskning over hele landet med betydning for samfund og erhverv. Se hvilke forskere og forskningsprojekter på ST, der er blevet tildelt en bevilling:

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers:

DFF-Forskningsprojekt 1: 

 • Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience. Projekt: The cryptic sulfur cycle of marine sediments: Bevilling: 2,5 mio. kr.
 • Claus Oxvig, Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Projekt: Mechanisms of a unique proteinase inhibitor. Bevilling: 2,6 mio. kr.
 • Dmitri Fedorov, Institut for Fysik og Astronomi. Projekt: Nuclear cluster formation and decay, and cold atomic systems in spatial dimensions between one and three. Bevilling: 0,5 mio. kr.
 • Birgit Schiøtt, Institut for Kemi. Projekt: Towards a structural model of the synaptic membrane – lipids and the serotonin transporter. Bevilling: 2,6 mio. kr
 • Henrik Helligsø Jensen, Institut for Kemi. Projekt: Cutting Corners in Oligosaccharide Synthesis – Let’s use LacNAc directly. Bevilling: 2,6 mio. kr.
 • Jan A. Piotrowski, Institut for Geoscience. Projekt: Enigmatic glacial landsystems: Deciphering ice-marginal processes of the Scandinavian Ice Sheet (EGSys). Bevilling: 1,8 mio. kr.
 • Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi. Projekt: Attosecond transient absorption spectroscopy in molecules. Bevilling: 2,6 mio. kr.
 • Michael Møller Hansen, Institut for Bioscience.  Projekt: Methylation in European eel genomes: its role in adaptation and speciation. Bevilling: 2,6 mio. kr.
 • Nikolaj Thomas Zinner, Institut for Fysik og Astronom. Projekt: Dynamics of strongly interacting one-dimensional quantum systems. Bevilling: 2,5 mio. kr.

DFF-Forskningsprojekt 2:

 • Kurt Vesterager Gothelf, Institut for Kemi/iNANO. Projekt: Single Molecule Conjugated Polymers and Graphene Nanoribbons. Bevilling: 5,2 mio. Kr.
 • Marit-Solveig L.S. Seidenkrantz, Institut for Geoscience. Projekt: Sea-ice variability around Greenland (G-ICE). Bevilling: 5,5 mio. Kr.
 • Peter Remsen Ogilby, Institut for Kemi. Projekt: Controlled Production of Singlet Oxygen in Single Mammalian Cells. Bevilling 5,9 mio. kr.
 • Peyman Afshani, Institut for Datalogi. Projekt: Modern Challenges in Geometric Data Structures. Bevilling 5,8 mio. kr.
 • Poul Nissen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Projekt: Regulation of plasma-membrane calcium pumps – from single molecules to structures. Bevilling 5,9 mio. kr.
 • Tobias Wang, Institut for Bioscience. Projekt: The evolution of the divided heart: A Reptilian view on a key event in vertebrate evolution. Bevilling: 5,5 mio. kr.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom:

DFF-forskningsprojekt 1:

 • Sadegh Nabavi – DANDRITE.  Projekt: Mapping the Neural Circuit for an Innate Fear Behavior. Bevilling: 2,6 mio. kr.

DFF-Forskningsprojekt 2:

 • Rune Hartmann, Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Projekt: The role of IFN-λ in development and treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Bevilling: 5,3 mio. kr.

Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion:

DFF-Forskningsprojekt 1: 

 • Jørgen Skibsted, Institut for Kemi. Projekt: The Role of Aluminum in Calcium Silicate Hydrate Phases of Hydrated Portland Cement Blends.  Bevilling: 2,5 mio. kr.
 • Magnus Kjærgaard, AIAS, MBG og iNANO. Projekt: Antibody engineering facilitated by avidity. Bevilling: 2,6 mio. kr.
 • Menglin Chen, Institut for Ingeniørvidenskab. Projekt: 3D Nano-biointerfaces Capture Circulating Tumor Cells for Metastasis Prognosis and Modelling. Bevilling: 2,6 mio. kr.
 • Troels Skrydstrup, Institut for Kemi. Projekt: The Invention of New Catalytic Processes for the Conversion of Lignin to High Value Chemicals. Bevilling: 2,5 mio. kr.

DFF-Forskningsprojekt 2:

 • Ira Assent, Institut for Datalogi. Projekt: Data Science on the Desktop. Bevilling: 5,9 mio. kr.

 

Se den samlede pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31