Doktorforsvar om Nordeuropas kontinentale udvikling

Niels Balling, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, forsvarer fredag d. 1. november sin doktorafhandling om mere end tre milliarder års udvikling i Nordeuropas dybe geologiske strukturer og geologiske processer.

28.10.2013 | Mette Helm

Niels Balling forsvarer d. 1. november sin doktorafhandling om mere end tre milliarder års udvikling i Nordeuropas dybe geologiske strukturer og geologiske processer (Foto: Lise Balsby)

I sin afhandling undersøger Niels Balling de øverste 100-300 km af Jorden - det, der kaldes lithosfæren - under den nordlige del af Europa. Formålet er at kortlægge kontinenternes struktur og udvikling fra deres opståen lang tid før, livet begyndte at tage form på Jorden og frem til nu.

Nordeuropa er et meget vigtigt naturligt laboratorium for studiet af de geologiske processer, fordi den geologiske udvikling aldersmæssigt spænder fra mere end tre milliarder år gamle strukturer i den ældste jordskorpe i Finland og det nordvestlige Rusland over få hundrede millioner år gamle indsynkningsområder i Danmark og Nordsøen til processer, der er aktive i dag i form af regional landhævning og små jordskælv.

Mens Jordens overflade og de overfladenære lag er tilgængelige for direkte observation, afhænger studiet af den dybe jord af indirekte geofysiske målinger og modelberegninger. Niels Balling har resultater fra mange års anvendelse af forskellige geofysiske metoder: forskelle i tyngdefeltet, magnetfeltet og varmestrømmen fra Jorden samt ikke mindst resultater fra seismologiske undersøgelser.

Danmarks sydspids kommer fra Afrika

De seismiske data, som Niels Balling har arbejdet med i sin doktorafhandling, viser tydelige spor fra gammel pladetektonik, bl.a. en ca. 440 millioner år gammel kollision mellem to kontinentale enheder. Sporene kan følges næsten 100 km ned i undergrunden og underbygger teorien om, at den dybe undergrund under den sydligste del af Danmark og store dele af Nordsøen tilhører en kontinental enhed, der engang sad fast på det nordlige Afrika.

Af Niels Ballings doktorafhandling fremgår det også, at strækning af lithosfæren og udtynding af jordskorpen udgør den vigtigste mekanisme til dannelse af indsynkningsområder i Danmark og Nordsøen. Samtidig bidrager afhandlingen til en forståelse af tilblivelsen af de høje, gamle bjerge i store dele af Norge, forekomsten af små jordskælv i området og mekanismen i den nutidige skandinaviske landhævning.

Afhandlingen præsenterer primært grundvidenskabelige resultater, der er med til at forklare, hvordan en betydelig del af det europæiske kontinent er blevet til. Den indeholder også praktiske resultater i form af vigtig baggrundsviden for forståelsen af, hvor der findes vigtige råstoffer såsom værdifulde mineraler, olie, gas og geotermiske ressourcer.

Om Niels Balling

Niels Balling er født og opvokset i den nordvestjyske landsby Grønning nord for Skive. I 1973 dimitterede han som cand.scient i geofysik og geologi fra Aarhus Universitet, og efter studieophold i Tyskland og England blev han tildelt licentiatgraden i 1982. Siden 1983 har han været lektor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, hvor han nu har indgivet sin doktorafhandling.

Læs mere

Science and Technology, Medarbejdere, Navne
89573 / i31