Dronningen indvier Danmarks og Grønlands nordligste forskningsstation

Villum Research Station i Grønland bliver officielt indviet den 8. juli 2015. Den arktiske forskningsstation, der drives af Aarhus Universitet og primært beskæftiger sig med klimaforskning, ligger i det nordligste Grønland nord for polarcirklen.

24.06.2015 | Janne Hansen

Villum Research Station i Grønland indvies af Dronning Margrethe 8. juli 2015. Foto: Stephan Bernberg

Cirka to år efter at det første spadestik blev taget af Kronprins Frederik, bliver verdens nyeste og mest nordlige forskningsstation af sin art, Villum Research Station, indviet af HKH Dronning Margrethe den 8. juli 2015.

 

Fra Aarhus Universitet deltager formand for Aarhus Universitets bestyrelse Michael Christiansen, dekan for fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet Niels Christian Nielsen, professor Henrik Skov, Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet og teknisk chef Bent Lorenzen i den officielle åbning langt oppe i det nordøstlige Grønland ved 81°36’N 16°39’V – kun 924 km syd for nordpolen.

 

Det overordnede formål med Villum Research Station er at skabe en avanceret platform og forskningsinfrastruktur, der giver forskere fra hele verden og på tværs af forskningsdiscipliner de bedste muligheder for at undersøge klimaforandringer og deres effekter i det høje Arktis.

 

- Den største trussel mod menneskelig civilisation er klimaændringer – og der er ikke gjort nok. Det betyder, at vi ikke kan sikre, at temperaturstigningen holder sig til de 2° C, som vi mente, vi kunne tilpasse os. Det er derfor ekstremt vigtigt at vide, hvad der sker, når temperaturstigningerne kommer over de 2° C, siger professor Henrik Skov, som er leder af den nye forskningsstation. 

 

Unikke faciliteter

Forskningsstationen, der er finansieret med 70,5 mio. kr. fra Villum Fonden, er placeret ved Station Nord, der er det danske forsvars yderste forpost mod nord. De nye faciliteter bliver centrum for interdisciplinær forskning i effekterne af klimaforandringer i det højarktiske miljø, herunder påvirkning af atmosfæren, havet, isen, geologien og biologien. Forskningsstationen drives af Aarhus Universitet. Ejerskabet varetages af Grønlands Naturinstitut på vegne af Selvstyret, og er i et åbent samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner. Således vil forskere i arktiske forhold fra hele verden kunne benytte sig af faciliteterne, der består af state of the-art laboratorier og udstyr.

 

En af de væsentligste begrænsninger for at forske så langt nordpå er manglen på veludstyrede forskningsfaciliteter. Villum Research Station råder i høj grad bod på dette. Der bliver mulighed for at forske til vands, til lands og i luften. På basestationen ved selve Station Nord ligger veludstyrede laboratorier samt indkvarteringsforhold til op til 14 forskere ad gangen. På basestationen kan der foretages forskning i luftforurening, klima, geologi og biologiske processer i de økosystemer, der ligger i nærheden af Station Nord.

 

En mobilstation bestående af transportmidler, mobile laboratorier og telte gør det muligt at studere forhold i luften, jorden, isen og havet længere væk fra Station Nord. Endelig er der en luftstation, der består af en række droner og landbaserede fjernsensorer. Med dette udstyr kan forskerne undersøge atmosfæren i flere kilometers højde og observere sne, havis og landskab fra luften ved hjælp af fjernsensorer. Luftstationen er mobil og kan benyttes flere steder, eksempelvis som en del af den mobile station.   

 

Allerede nu er over 1700 overnatninger for over 100 forskere booket fra en international kreds af forskere i arktiske forhold til forskning i 2015. De første forskere er ankommet og de første forskningsprojekter skudt i gang. Det nyetablerede Arktiske Forskningscenter ved Aarhus Universitet og det ligeledes nyetablerede Arctic Science Partnership, der er et samarbejde mellem forskningsmiljøer i Danmark, Grønland og Canada, er nogle af de vigtigste forskergrupperinger, der vil benytte sig af de nye faciliteter og vil stå for hovedparten af overnatningerne i 2015.  

 

- Stationen vil på en meget positiv måde kunne bidrage til at fasttømre Institut for Miljøvidenskabs verdensledende forskning indenfor luftforurening, men også instituttets forskning i olienedbrydning i permafrostjorde, der foregår i et samarbejde med Forsvaret og grundforskningscenteret CENPERM (Center for permafrost), vil kunne drage fordel af den moderne udstyrede forskningsstation, siger institutleder Carsten Suhr Jacobsen fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

 

FAKTA OM VILLUM RESEARCH STATION NORD:

Officiel åbning: 8. juli 2015

Første spadestik taget af Kronprins Frederik i 2013

Placering: Ved Station Nord i Nordøstgrønland (81°36’N 16°39’V)

Villum Fonden donerer 70,5 mio. kr.

Etableringsomkostninger: 70,5 mio. kr.

Årlige driftsomkostninger: 5 mio. kr., som hovedsagligt dækkes af brugerafgifter

Drives af: Aarhus Universitet i de kommende 10 år

Gennemsnitstemperatur: -14° C

Ledelsen består af en daglig ledelse, et videnskabeligt koordineringsudvalg, et internationalt videnskabeligt råd og en bestyrelse.

 

Yderligere oplysninger:

Professor Henrik Skov, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, hsk@envs.au.dk, telefon: 8715 8524

 

Institutleder Carsten Suhr Jacobsen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, mailto: telefon: 8715 8701, mobil: 2537 7667, e-mail: csj@envs.au.dk

Medarbejdere
89573 / i31