Eksterne hjemmesider får nyt design

Bedre overskuelighed og øget brugervenlighed. Det er målet med AU’s nye designrammer for det eksterne webunivers. De første institutter på ST og fakultetet begynder implementeringen af det nye design her i efteråret.

20.09.2016 | Christina Troelsen

Det nye design til AU’s eksterne webunivers er udviklet med særligt henblik på at øge overskueligheden og brugervenligheden for de besøgende, hvor de primære målgrupper er kommende studerende, forskere fra andre universiteter og samarbejdspartnere.

Det gælder både den nye danske forside af au.dk og de nye designrammer til fakulteter, institutter, centre m.v. Informationsbehov for medarbejdere vil fortsat blive imødekommet på medarbejdere.au.dk og de lokale medarbejderportaler.

Designrammerne er vedtaget i universitetsledelsen, og implementeringen påbegyndes i efteråret 2016 og afsluttes i marts 2017.

På ST lægger Institut for Kemi, Institut for Geoscience, Institut for Datalogi og iNANO samt fakultetets egen forside ud i løbet af oktober og november, hvorefter resten følger.

Læs mere om de nye designrammer og se designet

Det nye design er et ud af fem planlagte tiltag, som skal forbedre AU’s interne og eksterne webløsninger. Blandt de øvrige tiltag er en forbedring af søgefunktionen på universitetets websider, der foregår som et selvstændigt projekt. Google udfaser universitetets nuværende søgemaskine og er på vej med en ny og endnu ukendt løsning. For at sikre den bedst mulige løsning fremadrettet afventes den nye søgemaskine.

Læs nyheden fra februar 2016: Fem tiltag skal forbedre AU’s webløsninger

Baggrund

  • Det nye design imødekommer tidligere kritik, som den interne problemanalyse viste i 2014. En af hovedindvendingerne var, at det er meget vanskeligt at finde de informationer, man har behov for på hjemmesiden, hvilket i høj grad skyldes den måde hjemmesiden er struktureret på.
  • Som konsekvens af problemanalysen blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fakulteterne under en styregruppe med universitetsdirektør Arnold Boon i spidsen.
  • Arbejdsgruppen har siden gennemført en grundig analyse og afdækket udfordringer og behov.
  • Det nye design blev vedtaget i universitetsledelsen juni 2016.
Medarbejdere
89573 / i31