Ekstraordinær indsats for at øge hjemtagningen af midler fra Innovationsfonden i 2016

For at styrke ansøgningerne til Innovationsfondens ’Grand Solutions’ tilbød Science and Technology i 2015 alle prækvalificerede ansøgninger 1:1-sparring. I år forstærkes indsatsen yderligere med det formål at styrke i første omgang ansøgninger om prækvalificering og efterfølgende andelen af bevilligede ansøgninger.

15.03.2016 | Julie Øst Andersson

Konkurrencen om eksterne midler til finansiering af forskning vil blive kraftigt øget i de kommende år. De offentlige midler til forskning er blevet beskåret på finansloven for 2016 og årene fremefter. Samtidig ses øgede krav om innovationshøjde i nationale og europæiske fonde. Der er derfor behov for at styrke indsatsen rettet mod offentlige og private fonde, for herigennem at øge hjemtagningen af eksterne midler.

Science and Technology planlægger at gennemføre en ekstraordinær indsats for at styrke ansøgningerne til Innovationsfondens ’Grand Solutions’ med ansøgningsfrist til prækvalifikation den 2. maj 2016 kl. 19.00. 

”Vi skruer yderligere op for den opbakning vi yder vores forskere,” forklarer prodekan Søren Rud Keiding. ”Vi gennemfører en ’3-trins raket’ med det formål, dels at øge antallet af ansøgninger til Innovationsfonden, og dels kvaliteten af ansøgningerne, således vi får bevilliget flere af vores projekter”.

En 3-trins raket

Den 4. marts 2016 afholdt Innovationsfonden i samarbejde med AU Forskningsstøtteenheden et informationsmøde bredt målrettet alle, som på den ene eller anden måde arbejder med ansøgninger til Innovationsfondens ’Grand Solutions’.

Science and Technology følger mødet op med en 2-timers workshop ’Den gode ansøgning’, hvor forskere samt teknisk administrativt personale, som assisterer forskerne, kan få hjælp til at komme godt i gang med deres ansøgning, og få inspiration til, hvordan den typiske gode ansøgning er struktureret. Workshoppen afholdes den 30. marts 2016, således den for mange ville kunne fungere som kick start for skriveprocessen.

Tilmelding skal se til Maya Jepsen, mail maj@au.dk senest tirsdag den 22. marts 2016.

Fra den 11. april til 19. april ydes alle fase 1-ansøgninger 1:1-sparring ved professor og tidligere prodekan Mogens Nielsen og ekstern konsulent Hans Jørgen Pedersen, som vil gennemlæse og give feedback på ansøgninger via mail eller pr. telefon.

Ligesom i 2015 vil alle prækvalificerede ansøgninger blive tilbudt 1:1-sparring. Sparringen planlægges gennemført tæt på fase 2-ansøgningsfristen, med henblik på at kunne yde sparring på en så færdig ansøgning som mulig.

Gode erfaringer

For at styrke ansøgningerne til Innovationsfondens ’Grand Solutions’ tilbød Science and Technology den 25. og 26. august 2015 alle prækvalificerede projekter 1:1 sparring på ansøgningerne til fase 2. Ekstern konsulent Hans Jørgen Pedersen, som har stor erfaring ud i at evaluere projekter, forestod sparringen.  

Ligesom Innovationsfondens evaluatorer har kort tid til at forstå og vurdere ansøgningerne, havde Hans Jørgen Pedersen 1 time til hver ansøgning, bestående af en kort pitch, 20 minutter til at læse ansøgningen og 30 minutter til feedback.

Jan J. Enghild professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik var én af de i alt 17 forskere fra Science and Technology, der takkede ja til sparringen.

”Jeg var meget imponeret over Hans Jørgen Pedersens evnen til at sætte sig ind i projektets forskningsfelt. Det er absolut min vurdering, at sparringen var med til at højne kvaliteten af ansøgningen,” fortæller Jan J. Enghild.

Under indsatsen ’Grand Solutions’ har Innovationsfonden i 2015 bevilliget 63 projekter i alt 2,1 milliarder kroner. Aarhus Universitet er projektansvarlig eller partner i 18 projekter, hvor af Science and Technology står for 13. 

Læs mere om Innovationsfondens nye temaer ‘Grand Solutions’ med ansøgningsfrist 2. maj 2016


Læs om nogle af de ST-projekter, der for nylig har fået støtte af Innovationsfonden:

Medarbejdere
89573 / i31