Eliteforsk-pris til Liv Hornekær

Aarhus-fysikeren finder ny viden mellem de største stjerner og de mindste atomer, og arbejder mod at udvikle teknologi, der kan komme os alle til gode. Eliteforsk-prisen er på 1,2 millioner kroner og tildeles d. 25. februar.

25.02.2016 | Rasmus Rørbæk Christensen

Lektor Liv Hornekær modtager EliteForsk-prisen 2016 for sit arbejde på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

Liv Hornekærs forskning på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet spænder fra de største stjerner ude i rummet og ned til de mindste atomer, det er muligt at studere i et laboratorium. Inde mellem det største og det mindste findes der viden og indsigt, der bl.a. kan hjælpe os til at skabe bedre forståelse for, hvordan vi kan udvikle bæredygtig udnyttelse af for eksempel ren solenergi.

Liv Hornekær forsker i overfladefysik og er en pioner inden for forskningen i grafens egenskaber og grafens særlige betydning for dannelsen af molekyler i det interstellare rum. Grafen består af et enkelt atomlag af kulstof, og det har nogle bemærkelsesværdige strukturelle og elektroniske egenskaber, som kan spille en afgørende rolle for udviklingen af fremtidens elektronik. Liv Hornekær har publiceret næsten 60 videnskabelige artikler, som samlet set er citeret mere end 2.400 gange.

Hun modtager Uddannelses- og Forskningsministeriet Eliteforsk-prisen 2016, der tildeles til fremragende forskere under 45 år.

Stor viden i små sammenhænge
Arbejdet bidrager til at løse en række udfordringer. For eksempel at udvikle en ny type grafen-dækkede nano-partikler, der kan effektivisere solcellernes evne til at opfange og udnytte solenergien.

”Vores studier forbinder astro-kemi, fysisk eksperimenter og nanoteknologi med det mål at opnå en bedre forståelse af verden på både atomar og astrofysisk skala samt at bruge den viden til at udvikle nye teknologisk relevante materialer. Vi samarbejder f.eks. med dansk industri om at udvikle nye og bedre rustbeskyttelsesteknologier baseret på 2D-materialer,” siger Liv Hornekær.

Blandt de ting, der kendetegner Liv Hornekær og gruppen omkring hende, er, at forskningen foregår ved at forsøge at forstå de systemer, de kigger på helt nede på det atomare niveau. Det betyder, at de er i stand til at se på enkelte atomer på overfladen.

”Vi efterligner de betingelser, man finder i det interstellare rum i laboratoriet – dvs. ultra-lave temperaturer og tryk – og undersøger så, hvilke reaktioner der kan foregå under så ekstreme forhold. Et af vores vigtigste eksperimentelle redskaber er skanne-tunnelmikroskopet, der giver os mulighed for at afbilde og følge enkelte atomer på de overflader, vi kigger på.

Det er vigtigt for mig at pointere, at den viden, vi får i forbindelse med grundforskningsprojekterne, i høj grad er det, der gør det muligt for os at komme med nye ideer og sætte retningen i vores mere anvendelsesorienterede forskning,” forklarer Liv Hornekær.

En videnskabelig rejse
At det endte med, at Liv Hornekær i dag er overfladefysiker, kalder hovedpersonen selv et resultat af en videnskabelig rejse.

”Allerede i femte klasse vidste jeg, at jeg gerne ville være fysiker. Drivkraften har altid været et ønske om at forstå verden nedefra og op. Min videnskabelige interesse har jeg nok dels fra mange, lange samtaler med min far, der altid har været fascineret af naturvidenskaben, og dels fra mødet med en dygtig og engageret fysik- og matematiklærer i skolen.

At jeg endte som overfladefysiker med speciale i skanne-tunnelmikroskopi, grafén og astrokemi er resultatet af en videnskabelig rejse, hvis mål ikke var kendt, da den blev påbegyndt,” siger Liv Hornekær.

Som ph.d. studerende var der fokus på kvanteoptik og laserkøling, hvilket som postdoc ledte til et arbejde med kemiske reaktioner på is-overflader. De resultater startede for alvor karrieren indenfor overfladefysik og astrokemi. Derfra gik gruppen videre til at se på reaktioner på grafitoverflader, en god model for interstellare støvkorn, og da grafén blev isoleret, var det oplagt at bruge den opbyggede viden fra grafit på det system.

EliteForsk-prisen
EliteForsk-prisen 2016 overrækkes den 25. februar af H.K.H. Kronprinsesse Mary på Ny Carlsberg Glyptotek i København, mens uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen præsenterer vinderne. Prisen er på 1,2 millioner kroner. Heraf er 200.000 kroner en personlig hæderspris, mens 1.000.000 kroner går til forskningsaktiviteter.

”Det er selvfølgelig en stor ære at modtage EliteForsk-prisen. Det er en værdsættelse af ikke kun mit eget, men i særdeleshed også hele min forskergruppes, arbejde gennem mange år.

Jeg har været så privilegeret at vejlede og arbejde sammen med mange talentfulde unge forskere og forskerstuderende gennem tiden, og prisen er også et skulderklap til dem,” siger Liv Hornekær.

Frie forskningsmidler som disse gør det muligt for Liv Hornekær at forfølge nye forskningsideer, der pludselig dukker op.. Specifikt vil pengene blive brugt til at købe specialiseret forskningsudstyr, samt til at ansætte en forskningsmedarbejder. Hædersgaven skal blandt andet bruges på en rejse:

”Jeg har lovet min søn på 7 år, at vi skal se solformørkelsen i USA næste år samt besøge Kennedy Space Center. Derudover skal der også være til en flaske champagne eller to, så jeg kan fejre prisen med min forskergruppe,” fortæller Liv Hornekær.

Kontakt:
Lektor Liv Hornekær
Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet,
Telefon: 6166 3133,
e-mail: liv@phys.au.dk

Se her en kort portrætvideo om og med Liv Hornebæk.

Læs mere om Liv Hornekær og EliteForsk-prisen ved at klikke her (eksternt link)

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Science and Technology
89573 / i31