EliteForsk-pris til professor Lars Birkedal

Professor Lars Birkedals arbejde er banebrydende og af uvurderlig betydning for forståelsen af moderne komplekse programmeringssprog. På den baggrund modtager han EliteForsk-prisen 2015 på 1,2 mio. kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

26.02.2015 | Rasmus Rørbæk Christensen

Institutleder og professor Lars Birkedal fra Institut for Datalogi på Aarhus Universitet forsker indenfor teoretisk datalogi og er international førende indenfor logik og semantik af programmeringssprog. Han har udviklet matematiske modeller til verifikation og analyse af programmeringssprog og har været en pioner i udviklingen af prototype værktøjer til programverifikation.

Forskningsfeltet logik og semantik er af stor betydning for det moderne samfunds infrastruktur, hvor det er kritisk vigtigt, at software systemer fungerer korrekt. I dag er den mest udbredte teknik til at kvalitetssikre, at programmører tester deres programmer på forskellige former for input data og ser om programmerne gør, som forventet. Men med test kan man ikke sikre sig, at alle fejl i programmer findes.

”At udvikle korrekt og pålidelig software anses for at være en af de største udfordringer i datalogien. Moderne softwaresystemer er ekstremt komplekse, og programmører forsøger at håndtere kompleksiteten ved at dele store softwaresystemer op i en række programmoduler, som kan forstås hver for sig og som kan udvikles af forskellige programmører.

Men med test kan man ikke sikre sig, at alle fejl i programmer findes. Der er derfor behov for bedre teknikker til at sikre mod fejl i programmer og igennem de seneste 10-15 år er der sket store forskningsfremskridt inden for udviklingen af matematisk-baserede teknikker,” forklarer Lars Birkedal.

For logik og semantik forskning er det vigtigt, at de matematiske modeller og teknikker er tilsvarende modulære, så teknikkerne kan skalere til store softwaresystemer. Det forskes der intensivt i over hele verden, på universiteter, i store softwarevirksomheder samt i mindre specialiserede start-up virksomheder, og nogle af teknikkerne bliver nu anvendt i industrien, fx. til at forbedre software til flyvemaskiner.

”Der er mange forskellige forskningsudfordringer. I min forskningsgruppe her på Aarhus Universitet fokuserer vi på udviklingen af matematiske modeller til at analysere og beskrive programmer skrevet i moderne programmeringssprog. Moderne computere udfører beregninger i parallel på flere processorer på samme tid. Intuitivt er det vanskeligt at beskrive og analysere programmer med parallelitet, fordi flere processorer kan opdatere datastrukturer på samme tid, med uforudsete resultater til følge,” siger Lars Birkedal.

Det problem kan løses ved at begrænse paralleliteten ved brug af såkaldte låse, men så udnytter man ikke paralleliteten optimalt og får dermed ikke den ønskede effektivitet. På baggrund af gruppens modeller har de udviklet prototype værktøjer til delvis automatisk programverifikation. I første omgang for programmer uden parallelitet – men for tiden arbejdes der på at videreudvikle disse til også at omfatte parallelle programmer.

Fascinerende modeller
Lars Birkedals interessere for logik og semantik startede på kandidatstudiet på Københavns Universitet, hvor han studerede programmeringssprog og automatiske programanalyser. Interessen blev styrket gennem et ph.d. studium på Carnegie Mellon University (USA), hvor Lars Birkedal blev vejledt af Dana Scott, hovedgrundlægger af feltet logik og semantik i datalogi.

”Jeg blev fascineret af, hvorledes matematiske modeller for beregnelighed kan bruges til at imødekomme udfordringer i datalogien. I mit ph.d. arbejde udviklede jeg modeller for bevisassistenter. Jeg har siden arbejdet på at udvikle nye matematiske modeller, der kan bruges til at beskrive og analysere programmer skrevet i mere udbredte moderne programmeringssprog,” forklarer Lars Birkedal.

EliteForsk-prisen gives til fremragende forskere under 45 år af international særklasse. EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter. Alle indstillinger vurderes af Det Frie Forskningsråds bestyrelse, der udvælger og indstiller de fem kandidater til uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år fem EliteForsk-priser til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere. Priserne overrækkes på den årlige EliteForsk-konference i København, hvor ministre og repræsentanter fra kongehuset deltager. Ministeriet skriver i begrundelsen til Lars Birkedals tildeling:

Lars Birkedals arbejde er banebrydende og af uvurderlig betydning for forståelsen af moderne komplekse programmeringssprog. Lars Birkedal har et meget stort international samarbejdsnetværk og adskillige både nationale og internationale tillidshverv. Lars Birkedals imponerende produktion omfatter næsten 100 publikationer, som er citeret næsten 2800 gange. Et imponerende stort antal af hans publikationer er blevet valgt som ”best paper” ved de internationalt førende datalogikonferencer.

”Jeg er meget stolt og glad for den anerkendelse EliteForsk prisen er udtryk for. Det er naturligvis rart at mærke, at den forskningsindsats min forskningsgruppe og jeg yder, bliver påskønnet. Min forskning foregår i samarbejde med ph.d.-studerende og postdocs samt et stort netværk af internationale forskere. Jeg er meget taknemmlig for det samarbejde, som er helt centralt for forskningen, og som gør det daglige arbejde til en fornøjelse,” siger Lars Birkedal.

Lars Birkedal er født og opvokset i Københavnsområdet. Efter datalogistudiet i København flyttede han til USA for at læse sin ph.d. og boede der i 5 1/2 år. I år 2000 flyttede Lars Birkedal med sin hustru, Merete, tilbage til Danmark, hvor Lars Birkedal fik arbejde på IT-Universitetet. I januar 2013 flyttede hele familien til Aarhus, hvor de nu bor i Risskov, i kort afstand til Aarhus Universitet, hvor hustruen også arbejder. Ægteparret har to børn, Mathias (14 år) og Sofia (11 år).

En feSTdag
For dekan Niels Chr. Nielsen på Science and Technology er det en dag, som alle på fakultetet kan bruge til at glæde sig over skulderklappet til det arbejde forskere og ansatte gør for Aarhus Universitets tekniske og naturvidenskabelige forskning:

”Uddelingen af EliteForsk-prisen understreger igen i år, at Science and Technology har mange dedikerede unge forskere på et meget højt niveau. Det er meget fortjent, at Lars Birkedal får denne flotte anerkendelse for sin forskning og sit engagement i teoretisk datalogi.

I dag kan vi alle være glade for skulderklappet i form af EliteForsk-prisen - samt de flotte tildelinger af Rejsestipendiater til unge forskere. Her får vi ikke mindre end tre ud af de fem, der går til AU i år.

Tildelingen af priserne kan vi alle bruge som en kilde til at være stolte på ST, for det er en festdag for den høje faglighed, vi alle bidrager til hver dag,” siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Se her en portrætvideo med Lars Birkedal:

Kontakt:
Professor Lars Birkedal

Læs også:
Tre rejsestipendiater til ST

Science and Technology, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31