ERC Starting Grant til luminescensdatering

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har tildelt Jan-Pieter Buylaert, postdoc ved Institut for Geoscience og DTU, et Starting Grant på i alt 1,3 mio Euro (ca. 9, 8 mio. kr.) til udvikling af luminiscensdatering.

07.01.2015 | Christina Troelsen

Jan-Pieter Buylaert er postdoc ved både Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Med bevillingen vil Jan-Pieter Buylaert styrke grundlaget for luminescensdatering, som er en metode til at bestemme alderen på sedimenter. Ved luminescensdatering på mineraler bestemmes det hvornår de sidste gang var udsat for dagslys. Ved at gøre luminescensdatering mere præcis kan man bedre beskrive udviklingen af jordens overflade og det tidligere klima. Også inden for arkæologi og menneskets udvikling kan luminescensdatering være med til at bidrage med vigtig ny viden.

Jan-Pieter Buylaert er ansat ved både Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). DTU er hovedkoordinator for ERC-bevillingen, som deles mellem de to institutioner.

Yderligere oplysninger:

Jan-Pieter Buylaert
Institut for Geoscience - Nordisk Laboratorium for Luminescensdatering
Email: janpieter.buylaert@geo.au.dk

Medarbejdere
89573 / i31