Fagligt ”slik” til folkeskolelærerne

Folkeskolelærere efterspørger efteruddannelse, og det har fået nogle forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet til at efterkomme ønsket igennem kurset ”fra Big Bang til det Moderne Menneske”. Der har netop til kursusdagene her i august i Aarhus været 170 deltagere.

25.08.2017 | Amalie Tromborg Thaysen

170 folkeskolelærere var mødt op til kursus på Aarhus Universitet.

Også i pauserne blev der diskuteret og videndelt blandt folkeskolelærerne.

Det er ikke gået manges næser forbi, at folkeskolen i 2014 undergik en omfattende reform. Med et stadigt voksende krav til vore unges færdigheder i en globaliseret verden, skulle fagligheden virkelig sættes i fokus, og det skulle gøres ved bl.a. at diktere længere skoledage. De naturvidenskabelige fag fik også en opgradering i form af krav om mindst seks tværfaglige forløb i 7.-9. klasse med allerede definerede emner.

Det er her, fysikprofessor Ulrik Uggerhøj fra Aarhus Universitet kommer ind i billedet. Han blev ringet op af fagfællen Troels Petersen, lektor i fysik fra Niels Bohr Instituttet, som spurgte om han ikke ville være med til at tilbyde et nyt tværfagligt forløb til folkeskolen. ”Jeg sagde straks ja til at lave et lidt mere hardcore naturvidenskabeligt forløb med navnet ’fra Big Bang til det Moderne menneske’,” fortæller Ulrik Uggerhøj.

Idéen opstod i Troels Petersens hoved efter han havde været ude og holde nogle foredrag på folkeskoler, hvor han fra folkeskolelærernes side havde mærket en lyst til at høre mere. Så var der ikke langt fra idé til handling. Ifølge Ulrik Uggerhøj er fokus på naturvidenskab også oppe i tiden. ”Både de store fonde og ministerier er mere og mere fokuserede på, at de unge skal være mere naturvidenskabelige, f.eks. har VILLUM-fonden lige sat op til 100 millioner kroner pr. år af til at opmuntre de unges interesse for naturvidenskab,” forklarer Ulrik Uggerhøj. Og det påvirker selvfølgelig lærerne, som søger efter ny viden for at kunne følge med.

Oplæg med entusiasme  

Forløbene bliver både afholdt i Aarhus og København. De foregår på den måde, at folkeskolelærerne skal komme to dage i august til en masse faglige oplæg, samt arbejde med en stor mængde udleveret materiale, som det står lærerne frit for at bruge som de synes. I år blev forløbet afholdt torsdag og fredag den 10.-11. august, hvor de hørte oplæg fra bl.a. Troels Petersen fra KU (fysik), der på en time fortalte om hele den naturvidenskabelige historie fra Big Bang til i dag. De andre oplæg kom fra AU’s egne rækker: Bo Holm Jacobsen (geologi) talte om jordens geologiske tid, Hans Kjeldsen (fysik) talte om exoplaneter og Tobias Wang (biologi) talte om livets tilblivelse. Ud over oplæggene havde lærerne selv mulighed for at vælge emner, der retter sig til deres egen undervisning, f.eks. naturkatastrofer i form af dinosaurernes udslettelse. 

Lærerne var ifølge Ulrik Uggerhøj overordentligt glade efter de to dage. ”Det er det, vi kalder for fagligt slik. Det er virkelig lækkerbidskener, vi serverer for dem. Og de kaldte det selv faglig forkælelse,” fortæller han med et smil. For vist er lærerne uddannede i deres naturvidenskabelige fag, men størstedelen af deres læreruddannelse hviler på en pædagogisk faglighed, så de vil gerne lære mere. Bl.a. siger Anette Fonder Nielsen, som underviser i biologi, fysik/kemi og geografi på Firehøjeskolen i Vejle, det meget klart, ”det er det bedste faglige kursusforløb, jeg har været på, siden jeg blev uddannet for mere end 30 år siden, og det mest brugbare. Der er et kursus som dette, der gør os bedre til at undervise vores elever.”

I løbet af efteråret er der planlagt et besøg på skolerne, som primært er til for elevernes skyld, hvor forskere og studerende – bl.a. fra Det Rullende Universitet – underviser eleverne. Og slutteligt er der to dage i januar, hvor lærerne, efter at have arbejdet med tingene siden august, kan stille opklarende spørgsmål. Det er naturligvis begrænset, hvor meget man kan nå at lære på så få undervisningsdage. ”Man skal helst få entusiasmen til at skinne igennem frem for at have ambitionen om at de når at lære en hel masse. Den læring skal de selv sørge for at få når de kommer tilbage til skolerne. Inspireret af det de har opnået her,” fortæller Ulrik Uggerhøj.

For samfundets skyld

Efteruddannelse af folkeskolelærere er en gevinst både for lærerne selv og deres elever, men det kommer også universiteterne og samfundet til gode, særligt hvis interessen for naturvidenskab øges. ”Det er vigtigt for samfundet, at vi opdrager vores unge til at have i hvert fald en forståelse for den naturvidenskabelige tankegang, for det er grundlaget for al teknologi. Så hvis vi vil udvikle ny teknologi og ikke bare sidde og forvalte den allerede eksisterende teknologi, så er der for mig ingen vej udenom,” siger Ulrik Uggerhøj.   

Ulrik Uggerhøj påpeger også vigtigheden af at forskere formidler deres viden til alle dele af samfundet. ”Det gælder om at få folk til allerede på et tidligt tidspunkt at være lydhøre over for at naturvidenskab indeholder nogle spændende og relevante ting. Det er ikke til at sige, om dem jeg holder foredrag for i dag, bliver politikere om 10 år, og dermed er med til at bestemme fordelingen af pengene. Så jo mere vi får udbredt kendskabet, jo bedre. For mig at se!,” afslutter Ulrik med et grin.

 

I kursusdagene i august var der omkring 170 deltagende i både Aarhus og København, kurset er støttet af A. P. Møller-fonden.

For mere info, se http://bigbangnaturfag.dk/

Medarbejdere
89573 / i31