Fangeleg med lyset

Det handler ikke blot om at kunne se lyset – man skal også kunne fange det. Peter Balling er ny professor MSO ved Institut for Fysik og Astronomi, og skal blandt andet styrke forskning i nye former for solceller.

03.07.2014 | Rasmus Rørbæk Christensen

(Foto: Rasmus Rørbæk)

Med samfundets hastigt stigende efterspørgsel på bæredygtig energi, bliver det stadigt vigtigere at understøtte frontforskning, der har et stærkt anvendelsesmæssigt potentiale. Med Peter Ballings udnævnelse til professor MSO på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, placeres en internationalt anerkendt forsker i spidsen for instituttets halvledergruppe, der blandt andet kan understøtte satsningen på forskning i alternative energiformer som f.eks. solceller.

Silicium er det billigste materiale til fabrikation af solceller, men effektiviteten af disse er begrænset af materialets absorptionsegenskaber. Med udnævnelsen af Peter Balling, styrkes forskningsindsatsen markant ved at kombinere ekspertise indenfor optisk fysik og halvlederfysik. De kommende projekter vil udvikle nye nanoteknologiske materialer, som har optimerede egenskaber for lysabsorption og –udsendelse. 

”Jeg glæder mig til de nye forskningsprojekter”, siger Peter Balling: ”De giver mig mulighed for at bruge min viden om lys og materialer på en nye måder i det meget stærke faglige miljø, vi har opbygget her i halvlederguppen på Institut for Fysik og Astronomi.” 

Peter Balling er 48 år gammel og har været ansat som lektor ved Aarhus Universitet siden 2003. Hans forskningsområde er eksperimentalfysik i grænseområdet mellem atom-, faststof, og materialefysik. Han har i de senere år bl.a. fokuseret på undersøgelser af vekselvirkningen mellem ultrakorte laserpulser og faste stoffer både med henblik på at forstå vekselvirkningen og at udnytte den til praktiske formål.

”Man kan sige, at jeg i mange år har levet af at lege med lyset, og det fortsætter jeg bare med”, siger Peter Balling med et glimt i øjet og tilføjer lidt mere alvorligt: ”Jeg er virkelig privilegeret med et arbejde som forsker og underviser. Som alle forskere indenfor fysik arbejder jeg i bund og grund på at forstå verden bedre – og så gør det bestemt ikke noget, hvis det også kan bruges til noget”, siger Peter Balling.

Peter Balling er en dedikeret underviser på alle niveauer af fysikuddannelsen. Han har betydelig ledelseserfaring gennem ledelsen af sin 5-6 mands store forskningsgruppe, han har gennemført AU´s forskerlederuddannelse og været konstitueret som viceinstitutleder i 2013/14. Han er projektansvarlig for flere forskningsbevillinger – herunder THINC-projektet fra Det Strategiske Forskningsråd. Projektet drives i samarbejde mellem AU og Aalborg Universitet samt inter­nationale samarbejdspartnere med et samlet budget på 27.8 mio. kr. Han har desuden stor vejledererfaring både med hensyn til vejledning af postdocs og Ph.d./speciale­studerende.

Peter Balling er professor MSO fra 1. Juli 2014 til 30. Juni 2019.

Kontakt:

Peter Balling
Telefon: 87155849
Mail: balling@phys.au.dk

Science and Technology, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31