Fem forskningslederbevillinger fra Sapere Aude

Det Frie Forskningsråd har netop fordelt forskningsmidlerne i karriereprogrammet Sapere Aude. Fem forskere fra Science and Technology modtager hver en DFF Forskningsleder-bevilling på ca. 7 mio. kr.

10.06.2016 | Christina Troelsen

Adjunkt Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi. (Foto:DFF)

Lektor Aslan Askarov, Institut for Datalogi. (Foto:DFF)

Lektor Claudio Orlandi, Institut for Datalogi. (Foto:DFF)

Lektor Martijn Heck, Institut for Ingeniørvidenskab. (Foto:DFF)

Lektor Jill Atsuko Miwa, Institut for Fysik og Astronomi. (Foto:DFF)

Dekan Niels Chr. Nielsen glæder sig over de fem forskningsleder-bevillinger. ”Det viser endnu en gang, at vi har mange talentfulde forskere, der forstår at byde ind med spændende og vigtige forskningsprojekter med mulighed for at opnå banebrydende resultater".

DFF Forskningsleder-bevillingerne er på ca. 7 mio. kr. hver. Modtagerne er:

Adjunkt Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi
Forskningsprojekt: Det molekylære lasersigte rettes mod hypoxiske kræftceller.
Projektets primære fokus er at udvikle nye bioaktive stoffer, som selektivt kan slå kræftceller ihjel, der er i stand til at dele sig ved lave ilt-koncentrationer (såkaldte hypoxiske kræftceller). Denne type kræftceller opstår under udvikling af en tumor og er med stor sandsynlighed medvirkende til metastase.
Læs mere

Lektor Aslan Askarov, Institut for Datalogi
Forskningsprojekt: Online anonymitet i software-systemer.
Projektets mål er at udvikle en videnskabelig ramme for ræsonnement og håndhævelse af strengere anonymitetskrav på applikationsniveau. Projektet vil resultere i en ny programmeringsmetodologi, som vil danne et solidt grundlag for at udarbejde praktiske værktøjer, som kan hjælpe programmører med at udvikle systemer, der overholder strenge krav om anonymitet og fortrolighed.
Læs mere

Lektor Claudio Orlandi, Institut for Datalogi
Forskningsprojek: Teori om kryptografisk beregning.
Kryptografisk beregning er en samling af teknikker, som fx muliggør, at følsomme data om patienter på et sygehus krypteres, før de bliver sendt til analyse hos et analysefirma, på en måde, så firmaet kan arbejde med opgaven uden at lære noget om patienterne privatfølsomme oplysninger. Bagefter kan sygehuset modtage resultaterne uden at lære noget om firmaets metoder.
Læs mere

Lektor Martijn Heck, Institut for Ingeniørvidenskab
Forskningsprojekt: Meget nøjagtige ure, der går ved gigahertz-frekvenser, realiseret på en optisk chip.
Formålet med projektet er at realisere kompakte mikrobølge-oscillatorer med meget høj nøjagtighed. Nøjagtighed er nødvendig for at opnå højere effektivitet og bedre opløsning. De mest præcise gigahertz-oscillatorer baserer sig på lasere og optik. Disse systemer er dog store og laboratoriebaseret. Ved at udnytte den nye teknologi, fotonisk integration, vil Martijn Heck formindske disse store laser-baserede ure til en optisk chip.
Læs mere

Lektor Jill Atsuko Miwa, Institut for Fysik og Astronomi
Forskningsprojekt: Udvikling af kvantematerialer til næste generations teknologier.
Som et ambitiøst initiativ med det formål radikalt at ændre teknologierne, som påvirker vores hverdag, har Jill Miwa sat sig som mål at udvikle og konstruere materialer, som udviser kvanteegenskaber. Formålet er ikke alene at forbedre komponenternes design og fremstilling, men også at opdage ny, skelsættende fysik til udvikling af komponenter som fungerer på en helt ny måde.
Læs mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31