Fire forskere fra Science and Technology belønnes med Sapere Aude

Det Frie Forskningsråd har netop fordelt forskningsmidlerne i karriereprogrammet Sapere Aude, og Science and Technology er repræsenteret med fire forskere.

17.06.2014 | Christina Troelsen

Science and Technology har i år modtaget to Topforsker-bevillinger og to Forskningsleder-bevillinger.

Topforsker:

Professor Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi. Philip Hofmann forsker i fasttoffysik og hans forskningsprojekt går ud på at fremstille kunstige to-dimensionale materialer. Han modtager en bevilling på 12 mio kr. Læs mere om Philip Hoffmann og hans forskningsprojekt.

Professor Ove Christiansen, Institut for Kemi. Ove Christiansen forsker i teoretisk kemi og hans forskningsprojekt går ud på at udvikle kvantemekaniske beregningsmetoder for beskrivelsen af molekylers indre dynamik. Han modtager en bevilling på 12 mio kr. Læs mere om Ove Christiansen og hans forskningsprojekt.

Læs mere om Topforsker-bevillingerne 2014

 

Forskningsleder:

Postdoc Bjørn Panyella Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik modtager en bevilling på 7 mio kr. Han forsker i strukturbiologi af membran-bundne proteiner og hans forskningsprojekt har titlen Molecular Mechanisms of Cholesterol Uptake and Sugar Uptake in Humans. Læs mere Bjørn Panyella Pedersen og hans forskningsprojekt.

Adjunkt Andreas Basse-O'Connor, Institut for Matematik modtager en bevilling på 7 mio kr. Han forsker i sandsynlighedsteori og titlen på hans forskningsprojekt er Time-wise behavior of fractional processses. Læs mere om Andreas Basse-O'Connor og hans forskningsprojekt

Læs mere om Forskningsleder-bevillingerne 2014

 


Hvad er Sapere Aude?

Sapere Aude er Det Frie Forskningsråds karriereprogram, der sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt. "Sapere aude" er et latinsk citat, der betyder "hav mod til at tænke selv" eller "vov den frie tanke".

Målet med Sapere Aude-programmet er at skabe karriereveje og at fastholde de mest talentfulde yngre forskere i forskningen.

Programmet består af tre trin, som forskere på forskellige karrieretrin kan søge:

  1. Forskertalent henvender sig til excellente forskere på postdocniveau eller adjunktniveau.
  2. Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde forskere, typisk på lektorniveau, der inden for de seneste otte år har opnået ph.d.-graden og efter et postdocstipendium eller adjunktur har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau.
  3. Topforsker henvender sig til excellente forskere, der inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden og er kvalificeret på professorniveau. Forskeren får mulighed for at forfølge nytænkende og ambitiøse mål ved at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på 5 år.

Læs mere om Sapere Aude

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31