Fire Semper Ardens-bevillinger til ST

Carlsbergfondet har netop uddelt ti Semper Ardens-bevillinger til en samlet sum af 117 mio kr. Aarhus Universitet modtager seks af dem, og heraf går de fire til ST-forskerne Jens-Christian Svenning, Jeffrey S. Hangst, Jørgen Kjems og Karl-Anker Jørgensen.

12.05.2016 | Christina Troelsen

Carlsbergfondet har netop uddelt ti Semper Ardens-bevillinger til en samlet sum af 117 mio kr.

Professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, modtager en bevilling til projektet Megapast2future. (Foto: Lars Kruse, AU).

Professor Jeffrey S. Hangst, Institut for Fysik og Astronomi, modtager en bevilling til projektet The Alpha-G project.

Professor Jørgen Kjems, iNANO, modtager en bevilling til pojektet ”DNA-shapes”. (Foto: Lars Kruse, AU).

Professor Karl-Anker Jørgensen, Institut for Kemi, modtager en bevilling til projektet Multidisciplinary catalysis. (Foto: Lars Kruse, AU).

Dekan Niels Chr. Nielsen glæder sig over de fine bevillinger. ”De viser vores forskeres store styrke og fakultetets faglige bredde”, siger han.

De fire ST-forskere modtager bevillingerne til følgende projekter:

Professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience
Projekt:  Megafauna ecosystem ecology from the deep prehistory to a human-dominated future (Megapast2future).
Bevilling: 13,8 mio. kr.
Projektperiode: 4 år
Megapast2future-projektet går ud på at undersøge, hvilken rolle store dyr som elefanter, næsehorn, bisoner og løver har i økosystemerne, ved at koble udvikling af økologisk teori med Big data-analyser af de store dyrs evolutionære udvikling og økologiske effekter og feltstudier. Projektet adresserer den enorme samfundsmæssige udfordring, der ligger i at fremme bæredygtig udnyttelse af økosystemer og landskaber i en tætbefolket verden, hvor de store dyr er under et særligt stort pres.

Professor Jeffrey S. Hangst, Institut for Fysik og Astronomi
Projekt: The Alpha-G project
Bevilling 15,5 mio. kr.
Projektperiode: 5 år
Formålet med dette projekt er at undersøge, om stof og antistof adlyder de samme fysiske love, som det forventes ud fra den nuværende ’Standard Model’ for partikler og deres vekselvirkning. I dette projekt vil ALPHA-holdet ved CERN måle tyngdekrafts virkning på antistof-atomer. Der har aldrig været foretaget en direkte måling af tyngdekraft på antistof – forskerne ved ikke engang om antistof falder ned- eller opad i Jordens tyngdefelt.

Professor Jørgen Kjems, iNANO
Projekt: Analysis of complex biological mixtures by a novel method: ”DNA-shapes”
Bevilling: 6,1 mio. kr.
Projektperiode: 3 år
I DNA-SHAPE-projektet vil forskerne udvikle en helt ny metode, der kan “oversætte” det samlede indhold I en fødevare til digitaliseret information I form af DNA-sekvenser. Ud fra avancerede computeranalyser af DNA-sekvenserne vil man kunne opnå et digitalt fingeraftryk af fødevarens indhold, som potentielt set kan anvendes som markør fore fødevarekvalitet, -sikkerhed og -autenticitet.

Professor Karl-Anker Jørgensen, Institut for Kemi
Projekt: Multidisciplinary catalysis
Bevilling: 12,9 mio. kr.
Projektperiode: 4 år
Betydningen af katalyse for vores liv og samfund kan ikke overvurderes: 80 % af alle produkter stammer fra katalyse, mere end 20 % af verdens økonomi afhænger af katalyse, og 70 % af nitrogenet i vores krop hidrører fra én katalytisk reaktion. I dette projekt vil forskningen kombinere katalyse og moderne laser- og fotokemi, samt andet højteknologisk udstyr, med computerberegninger for at udvikle nye metoder til fremstilling af molekylære byggeklodser, som vil kunne integreres i nogle af fremtidens produkter. Et væsentligt aspekt i projektet er også udviklingen af grønnere processer.

Om Carlsbergfondets Semper Ardens-bevillinger
Semper Ardens betyder ”passioneret, altid brændende”. Semper Ardens-bevillinger gives til visionære forskningsprojekter, der sigter på tværvidenskabelige nybrud og nyudvikling af dansk forskning. Modtagere er internationalt anerkendte topforskere på professorniveau med passioneret og altid brændende tilgang til forskningen.

Se mere om bevillingerne og forskernes projekter

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31