Flere vælger naturvidenskab og ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet

Fakultetet Science and Technology har i år fået 12 procent flere førsteprioritetsansøgninger end i 2014. Det er tegn på at de unge lytter til behovet for flere naturvidenskabelige kandidater og ingeniører.

10.07.2015 | Heidi Søndergaard

Vi kan være glade for og stolte af årets ansøgningstal. Der er en markant fremgang for både ingeniøruddannelserne og de naturvidenskabelige uddannelser”, siger Niels Chr. Nielsen, dekan for Science and Technology. 

Fremgangen er en del af en tendens, hvor flere og flere unge har en ingeniøruddannelse eller en naturvidenskabelig uddannelse øverst på prioriteringslisten. Fra 2012 til 2015 er antallet af 1. prioritetsansøgninger til Science and Technology’s uddannelser steget med hele 23,9 % fra 1.600 i 2012 til 1.983 i 2015.

”Vi ser fremgangen på 12,2% i antallet af 1. prioritetsansøgere i 2015 for Science and Technology uddannelserne relativt til 2014 som en del af en generel positiv tendens til, at de unge for alvor har fået øje på mulighederne i at tage en ingeniør- eller naturvidenskabelig uddannelse på AU”, udtaler Niels Chr. Nielsen

21 % fremgang til AU Engineering 

Ingeniøruddannelserne på AU (AU Engineering) har i år modtaget 892 førsteprioritetsansøgninger til diplomingeniøruddannelserne. Det er en stigning på 21 procent i forhold til antallet af ansøgere, universitetet fik i 2014.

Fremgangen i antal ansøgere til ingeniøruddannelser sker på tværs af fagområder, og det er godt nyt for de mange unge, der venter på tilsagn om studieplads, siger Conni Simonsen:

”Ansøgerfeltet og fremgangen fordeler sig jævnt på de forskellige uddannelser. Det betyder, at vi undgår store flaskehalse. Vi gør nu alt, hvad vi kan for at skaffe flest muligt en studieplads.”

Det især diplomingeniøruddannelserne i bygningsdesign, elektronik, kemi og maskinteknik, der i år er populære. En af årets højdespringere er elektronikingeniøruddannelsen i Herning, der som den første ingeniøruddannelse i Danmark udbydes med fuldt online program for fjernstuderende.

6 % flere søger naturvidenskab som 1. prioritet

På Aarhus Universitet er antallet af 1. prioritetsansøgere til de naturvidenskabelige uddannelser steget med 6 % i forhold til 2014.

”Set i lyset af, at søgningen til naturvidenskab på landsplan er gået en smule tilbage, er jeg overordentlig tilfreds med en fremgang på 6 % på søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser på AU”, udtaler Niels Chr. Nielsen.

Det er især uddannelserne i datalogi, it, medicinalkemi og molekylær medicin, som går frem.

”Der er generel efterspørgsel efter flere naturvidenskabelige kandidater i Danmark, men især IT- og medicobranchen og på ingeniørområdet har der været stærke markeringer af øget behov for arbejdskraft. Det er glædeligt, at flere unge lytter til de signaler” siger Niels Chr. Nielsen og tilføjer:

”Og vi skal jo også huske, at vejen hen til de eftertragtede job er utroligt interessant. Vi glæder os meget til at byde velkommen til mange nye studerende – og vi garanterer en studietid på AU fyldt med faglige udfordringer og fællesskab”.

For yderligere oplysninger kontakt:
Niels Chr. Nielsen
dean.scitech@au.dk
Fastnet: 87155913
Mobil: 28992541

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31