Medarbejdermøde i Foulum om ny nabo

Mandag 23. februar var medarbejdere i AU Foulum inviteret til orienteringsmøde om placeringen af Apples nye datacenter i Foulum. Se video fra mødet.

23.02.2015 | Christina Troelsen

For medarbejderne i Foulum kom nyheden om placeringen af Apples nye datacenter som en stor overraskelse – ligesom for resten af befolkningen. Stemningen på det velbesøgte medarbejdermøde i Foulum mandag formiddag, hvor dekan Niels Chr. Nielsen og institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab, orienterede om planerne, var positiv, men også præget af et behov for at fordøje nyheden, før spørgsmålene for alvor melder sig.

Nogle af spørgsmålene fra medarbejderne handlede om, hvor mange og hvilken type af nye arbejdspladser, man kan forvente at datacentret bringer med sig. Til det svarede dekanen, at det forventes, at det vil give nogle hundrede nye arbejdspladser, udover selve anlægsfasen. Det vides endnu ikke præcist hvilken type jobs, eller om der udover dataopbevaring bliver tale om forskning og udvikling. Men som kommentarer fra salen også var inde på, er der en forventning om, et så stort og kendt internationalt firma som Apple vil tiltrække højtuddannede til området og måske også andre virksomheder.

Et andet emne på mødet var bioenergi og de mulige samarbejder, der kunne ligge i at Apple satser 100% på grøn energi til det nye datacenter. På spørgsmålet om der er nogle konkrete aftaler om levering af energi fx fra biogasanlægget i Foulum, var svaret nej, men at det helt sikkert vil have fokus fremover at få et samarbejde i gang, og at Apple er interesseret i dialog.

AU Foulum kommer til at afgive ca. 90 ha jord til byggeriet af det nye datacenter. Den præcise størrelse kendes endnu ikke, ligesom det heller ikke er udpeget endnu, hvor erstatningsjorden kommer til at ligge.

Se video fra medarbejdermøde i Foulum 23. februar 2015

Læs også nyheden: Apple bliver nabo til Aarhus Universitet i Foulum

 

Medarbejdere
89573 / i31