Fokus på god omgangstone på ST

Det kommende halve år er der særligt fokus på ”den gode omgangstone” på Aarhus Universitet. På ST er der aktiviteter i gang mange steder med udgangspunkt i lokale handleplaner for et godt psykisk arbejdsmiljø.

06.12.2017 | Christina Troelsen

Det kommende halve år er der særligt fokus på ”den gode omgangstone” på Aarhus Universitet. Foto: Maria Randima, Aarhus Universitet.

Den psykiske APV i 2016 viste, at omgangstonen nogle steder på universitetet blev oplevet som hård. Også enkelte steder på ST var der udfordringer med respekten for hinanden og med måden, hvorpå vi taler til og om hinanden.

Der er derfor igangsat en fælles indsats for at højne den gode omgangstone på de fire fakulteter og i enhedsadministrationen. På ST har indsatsen været drøftet i fakultetsledelsen og i Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU), og det fælles materiale er sendt ud til institutter og centre, som et supplement til det arbejde, der allerede udføres lokalt. 

Medio 2018 runder universitetsledelsen den samlede indsats endeligt af. Men for at opretholde et sundt psykisk arbejdsmiljø i det daglige er det vigtigt at alle, ledere som medarbejdere, løbende har fokus på den gode omgangstone.

Workshop om god omgangstone

Medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen samt alle ledere har fået tilbud om at deltage i en ’god omgangstone-workshop’, arrangeret af HR.

Læs om workshops om ’God omgangstone’

For yderligere oplysninger kontakt AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling

Medarbejdere
89573 / i31