Forskningsminister på besøg i AU Foulum

Basale forskningsaktiviteter og samarbejde med industrien var i fokus da uddannelses- og forskningsminister Søren Pind besøgte AU Foulum.

10.11.2017 | Claus Bo Andreasen

Omkring en tredjedel af aktiviteterne ved DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er finansieret via aftalen om myndighedsbetjening mellem AU og Miljø- og Fødevareministeriet. Det betyder at to tredjedele af forskningsfinansieringen kommer fra andre kilder; og det kan bl.a. være fra fonde under Forskningsministeriet, fra EU-fonde og fra samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer.

Torsdag den 9. november var uddannelses- og forskningsminister Søren Pind på besøg på AU Foulum med henblik på at blive orienteret om de basale forskningsaktiviteter inden for jordbrug, fødevarer og bioøkonomi.

Bl.a. har det vakt interesse at jordbrugs- og fødevareforskningen ved AU hvert år bevæger sig op ad de internationale rankinglister. På den seneste rankingliste ligger DCA-institutterne som nr. 1 i Danmark, nr. 2 i Norden, nr. 3. i Europa og nr. 8 i verden.

Indledningsvist hørte forskningsministeren om forskning i energiforsyningssystemer, og herunder eksempler på hvorledes AU samarbejder om forskning og udvikling af bæredygtige energisystemer med bl.a. Haldor Topsøe, Apple og andre virksomheder.

Dernæst fik ministeren eksempler på forskning som viser, hvorledes bæredygtighed, teknologi og intelligente løsninger kan gå hånd i hånd i fremtidens jordbrug. Det er bl.a. forventningen at forskning inden for ”maschine learning” og ”artificial intelligens” i de kommende år vil revolutionere måden vi dyrker jorden på.

Besøget blev rundet af med eksempler på fødevareforskning, der skaber det forståelsesmæssige grundlag for at forbedre kvaliteten af fødevarer og andre produkter.

Se en video fra besøget med Søren Pind. (På Twitter)

 

 

Medarbejdere
89573 / i31